ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ
ΛΑΚΩΝΙΑ SOS

Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΜΟΤ.Ο.Ε.)

Η ΜΟΤ.Ο.Ε. είναι η μόνη δευτεροβάθμια οργάνωση μοτοσυκλετιστών στην Ελλάδα. Συσπειρώνει πάνω από 40 σωματεία (λέσχες) μοτοσυκλετιστών από όλη τη χώρα.

Στα 17 χρόνια ύπαρξής της έχει δραστηριοποιηθεί κυρίως στους παρακάτω τομείς.

Στον τομέα των παρεμβάσεων για την υπεράσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των μοτοσυκλετιστών.

Παραδείγματα:

α) Η παρέμβαση στη διαδικασία εκπόνησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στην τροποποίηση άρθρων άδικων προς τους μοτοσυκλετιστές (π.χ. όρια ταχύτητας).

β) Η παρέμβαση για την κατάργηση των απαγορεύσεων κυκλοφορίας των δικύκλων, οι οποίες είναι παράνομες και αυθαίρετες.

γ) Η παρέμβαση ώστε τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι μοτοσυκλετιστές να μην είναι υψηλά και να διαμορφώνονται δίκαια. δ) Η παρέμβαση στο ζήτημα της Κάρτας Τεχνικού Ελέγχου Δικύκλων. Και πολλές άλλες που αποσκοπούν στην δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των μοτοσυκλετιστών από το κράτος.

motos_progr01.jpg (117264 bytes)Η παρέμβαση και παρουσία στον Διεθνή χώρο:

α) Μέσω της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών (ΡΕΜΑ) της οποίας η ΜΟΤ.Ο.Ε. υπήρξε ιδρυτικό μέλος.

β) Μέσω της συνδιοργάνωσης της αντικατοχικής πορείας των Ευρωπαίων μοτοσυκλετιστών για την Κύπρο (Αύγουστος 1996), όπου οι μοτοσυκλετιστές διεκδίκησαν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησής τους χωρίς περιορισμούς.

 Η άλλη προσέγγιση των μοτοσυκλετιστών, μέσω της θεσμοθέτησης εκδηλώσεων όπως:

α) Η πανελλήνια συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών, η οποία αποτελεί τον κεντρικότερο και αρχαιότερο (από το 1982) θεσμό, τον οποίο οργανώνει η ΜΟΤ.Ο.Ε. κάθε χρόνο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και συγκεντρώνει πάνω από 5.000 μοτοσυκλετιστές.

β) Την συγκέντρωση βουνού (enduro) που οργανώνεται (από το 1991) κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

γ) Την χειμερινή πανελλήνια συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών που οργανώνεται (από το 1996) κάθε Νοέμβριο.

Η παρέμβαση στους αγώνες μοτοσυκλέτας:

Στόχος της ΜΟΤ.Ο.Ε. είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη των αγώνων μοτοσυκλέτας χωρίς την κερδοσκοπική επιβάρυνση των αγωνιζομένων:

α) Μέσω των προσπαθειών για την κατάργηση του αντισυνταγματικού αρθ. 49 του ΚΟΚ που δίνει μοναδικά προνόμια στην ΕΛΠΑ (λέσχη αυτοκινήτου) για την διοργάνωση των αγώνων μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα.

β) Μέσω των προσπαθειών ίδρυσης ομοσπονδίας αγωνιστικής μοτοσυκλέτας στα πλαίσια του νέου αθλητικού νόμου 2725/99, η οποία θα είναι και η αρμόδια για την διοργάνωση των αγώνων μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα.

Παρ' όλες τις αντίξοες συνθήκες και την σκανδαλώδη εύνοια της νομοθεσίας προς την ΕΛΠΑ, οργανώθηκαν εναλλακτικά enduro, κυρίως την δεκαετία του '80. Και στην συνέχεια όμως τα enduro, αλλά και σχεδόν όλοι οι αγώνες μοτοσυκλέτας, ουσιαστικά οργανώνονται από λέσχες-μέλη της ΜΟΤ.Ο.Ε.

Η εκπαίδευση των αναβατών

Με αρχή το 1989 (σε συνεργασία με Υφυπ. Ν. Γενιάς) αποκτήθηκε εμπειρία, οργανώθηκαν επί τρία χρόνια σεμινάρια επιμόρφωσης παρατηρητών εκπαίδευσης (με τη συμμετοχή μελών από πολλές λέσχες της ΜΟΤ.Ο.Ε.) και στην συνέχεια τα εκπαιδευτικά προγράμματα μεταφυτεύτηκαν σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας.

Στόχος η εκπαίδευση όχι μόνο αυτών που δεν έχουν δίπλωμα, αλλά κυρίως όσων έχουν και επιθυμούν να βελτιωθούν.

Σε όλα αυτά τα χρόνια η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΜΟΤ.Ο.Ε.) προσπαθεί για την αντιμετώπιση και επίλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τους μοτοσυκλετιστές.

Περιμένει από όλους την στήριξη του έργου της.

motos01.jpg (46973 bytes) motos02.jpg (49569 bytes)