Προηγούμενη

Άγιος Πέτρος στου Γκλέζου

του Νικολάου Δρανδάκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου

gklezou_agpetros01.JPG (49067 bytes)Στον άλλοτε οικισμό Γκλέζου, σε απόσταση χιλιομέτρου από τον Πύργο Διρού, απομένει όρθιος και ο σταυρόσχημος, τρουλλαίος ναός του Αγίου Πέτρου, γνωστός από τις μελέτες για τα μνημεία της Μάνης του R. Traquair και του Η. Μegaw. Ο τελευταίος χρονολογεί την εκκλησία περίπου στο 1025.

gklezou_agpetros05.JPG (54487 bytes)Χτισμένη με πέτρες και μαρμάρινους λίθους λειασμένους ή ημίεργους και από το μέσον και πάνω με πωρόλιθους κατά αμελέστερο πλινθοπερίκλειστο σύστημα. Δεν λείπουν και οριζόντιες ζώνες από πλίνθους και μάλιστα κάπου-κάπου διπλές, αν και στις ζώνες αυτές δεν ανήκει κατά κυριολεξίαν ο χαρακτηρισμός οριζόντιες, επειδή κατά τόπους είναι λοξές.

gklezou_agpetros02.JPG (29724 bytes)Πιο φροντισμένη είναι η πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία του τρούλλου, ο οποίος έχει τομή εξωτερικά ακανόνιστου οκτάπλευρου μια και η Α και Δ πλευρά του είναι πλατύτερες των άλλων. Τα παράθυρα αυτών των δύο πλευρών πλαισιώνουν τεταρτοκύκλια, αγκαλιασμένα από οδοντωτή ταινία και διακοσμούμενα, φαίνεται, από εντοιχισμένα πιάτα. Πινάκιο είχε και η ΝΔ πλευρά του τρούλλου.

gklezou_agpetros03.JPG (39542 bytes)Κάθε πλευρά απολήγει επάνω σε πλίνθινο τοξύλλιο στεφόμενο από ταινία οδοντωτή. Και ή μεγάλη τρίπλευρη αψίδα είναι επιμελέστερα χτισμένη με πωρόλιθους·το μικρό της παράθυρο έχει λίθινο πλαίσιο σύμφωνα με τις παλαιότερες συνήθειες του τόπου. Ας παρατηρηθή πως στο εσωτερικό του ναού η διαμόρφωση των σφαιρικών τριγώνων δεν είναι άρτια, καθώς αυτά είναι γωνιώδη, πράγμα πού δεν συμβαίνει στον Άγιο Θεόδωρο στη Μπάμπακα (1075).

gklezou_agpetros04.JPG (44692 bytes)Η ορθογώνια θύρα του ναού ανοίγεται στο Δ τοίχο. Πάνω από το μακρό, οριζόντιο μαρμαρόλιθο του υπέρθυρου διαμορφώνεται πεταλόμορφο ανακουφιστικό τόξο. προφανώς από τα αρχαιότερα που απαντούν σε μνημείο της βυζαντινής Ελλάδος, αν η χρονολόγηση του ναού είναι σωστή. Στους τοίχους οι κατακόρυφες πλίνθοι είναι κατά το πλείστον μονές χωρίς να λείπουν οι διπλές ή η αναπλήρωσή των από κομμάτια πλίνθων άτακτα τοποθετημένα (τοίχος του τύμπανου της Ν κεραίας χαμηλά). Διακρίνονται ακόμη πλίνθοι σε σχήματα των γραμμάτων ταυ και πι (τύμπανο Ν κεραίας, Δ τοίχος της ίδιας κεραίας, Ν πλευρά Α κεραίας κ.α.) αντίστροφον ζήτα (τοίχος Ν κεραίας ψηλά, τύμπανο Ν κεραίας), ξι (πρόσοψη). Ο ναός διασώζει υπολείμματα του γραπτού διακόσμου του.


 Αρχιτεκτονική Β/Ε ] Ζωγραφική Βυζ. Εκκλ. ] Γλυπτική Βυζ. Εκκλ. ] Βυζ. Μνημεία ] Λεηλασία ] Παλαιοχριστιανικές ] Αϊ Στράτηγος ] Τρουλωτή Κοίτα ] Σωτήρας Γαρδενίτσας ] Άγιος Θεόδωρος ] Ασώματος Κοίτα ] Ταξιάρχης Γκλέζου ] [ Άγ.Πέτρος Γκλέζου ] Αη Πετράκης ] Αγ.Βαρβάρα Ερήμου ] Άγ.Νικόλαος Οχιάς ] Επισκοπή ] Βλαχέρνα ] Λιθανάγλυφα Ταξιάρχη ] Εκκλησίες  Έξω Μάνης ] Άγ. Ιωάννης Καστάνιας ] Εκκλ.Πύργου Λεύκτρου ] Μοναστήρι Σαμουήλ ] Μοναστήρι Βαϊδενίτσας ] Παναγιά η Σπηλιώτισσα ] Άγ. Θεόδωροι Δρύαλου ] Φανερωμένη ] Εκκλησίες Πραστείου ] Άγ.Γιάννης Φουρνιάτας ] Άγ. Θεόδωροι Π. Διρού ]