Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

Ο Ασώματος στο Κακό Βουνό

Του Νικολάου Δρανδάκη, καθηγητή Πανεπιστημίου

Σε απόσταση 1.30’ από την Κοίτα, ανεβαίνοντας δρόμο δύσκολο, ψηλά στο Κακό Βουνό, πού λέγεται και Χελιδόνι, συναντά ο επισκέπτης ναό σταυροειδή, τρουλλαίο, τετράστυλο με προστώο, αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το πιο ενδιαφέρον από την τοιχοδομία του, είναι η κάλυψη του μεγάλου τρούλλου, η οποία διαρθρώνεται με χωνευτές λίθινες νευρώσεις, πού διαγράφουν σταυρό. Τόσο τις νευρώσεις όσο και το προστώο ο καθηγητής Ν. Γκιολές θεωρεί ως Γεωργιανή επίδραση, στη Γεωργία απαντούν από τον 6ο αι.

Ο ναός είναι χτισμένος με πλακόμορφες πέτρες και πηλό. Διαστάσεις έχει 7,16x6,23. Οι τρεις αψίδες είναι ημικυκλικές και ο τρούλλος οκταγωνικός. Σε κάθε του πλευρά πλην της ανατολικής, έχει ένα τυφλό παράθυρο με τύμπανο από πλάκα. Το Α είναι ανοικτό. Τα τόξα των τυφλών παραθύρων είναι γωνιώδη. Λείψανα οδοντωτής ταινίας υπάρχουν πάνω από το μονόλοβο παράθυρο του τύμπανου της Ν κεραίας. Από τους τοίχους δεν λείπουν χαράγματα.

Οι καμάρες της Α και Β κεραίας της εκκλησίας και το τεταρτοσφαίριο της μεσαίας αψίδας έχουν καταρρεύσει. Επίσης και το ΒΑ σφαιρικό τρίγωνο. Μισογκρεμισμένη είναι και η καμάρα της Δ κεραίας. Στο Β και Ν τύμπανο ανοίγεται από μια φωτιστική θυρίδα με λίθινα πλαίσια.

Ίχνη τοιχογραφιών σώζονται στο τύμπανο της Β κεραίας και στον ημικυλινδρικό τοίχο της κεντρικής αψίδας, σ' αυτήν λείψανα τεσσάρων μετωπικών Ιεραρχών.

Δυτικά συνάπτεται προς την εκκλησία καμαροσκέπαστο, μονόχωρο πρόπυλο, διαστ. 2,27x2,34, στενότερο από αυτήν. Ψηλά στη Δ πλευρά έχει τοξωτό παράθυρο και στη Β και Ν πλευρά από μία τοξωτή θύρα. Η θύρα επικοινωνίας με το ναό είναι χαμηλή, ορθογώνια. Την εκκλησία του Ασώματου χρονολογούν ο Μegaw μεταξύ του 900 και του 1000 και ο Α. Ορλάνδος από το β τέταρτο του 11ου αι. Θα έκλινα προς την χρονολόγηση του ναού από το πρώτο τέταρτο του 11ου αι., αν ληφθούν υπ' όψιν και τα αρχαϊκά στοιχεία του μνημείου.


Αρχιτεκτονική Β/Ε ] Ζωγραφική Βυζ. Εκκλ. ] Γλυπτική Βυζ. Εκκλ. ] Βυζ. Μνημεία ] Λεηλασία ] Παλαιοχριστιανικές ] Αϊ Στράτηγος ] Τρουλωτή Κοίτα ] Σωτήρας Γαρδενίτσας ] Άγιος Θεόδωρος ] [ Ασώματος Κοίτα ] Ταξιάρχης Γκλέζου ] Άγ.Πέτρος Γκλέζου ] Αη Πετράκης ] Αγ.Βαρβάρα Ερήμου ] Άγ.Νικόλαος Οχιάς ] Επισκοπή ] Βλαχέρνα ] Λιθανάγλυφα Ταξιάρχη ] Εκκλησίες  Έξω Μάνης ] Άγ. Ιωάννης Καστάνιας ] Εκκλ.Πύργου Λεύκτρου ] Μοναστήρι Σαμουήλ ] Μοναστήρι Βαϊδενίτσας ] Παναγιά η Σπηλιώτισσα ] Άγ. Θεόδωροι Δρύαλου ] Φανερωμένη ] Εκκλησίες Πραστείου ] Άγ.Γιάννης Φουρνιάτας ] Άγ. Θεόδωροι Π. Διρού ]