Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα ’ρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

’ϊ-Στράτηγος Μπουλαριών

Του Νικολάου Δρανδάκη, καθηγητή Πανεπιστημίου

Ψηλότερα από το χωριό Πάνω Μπουλαριοί, στη συνοικία Δίπορο, σώζεται μοναχικός, πλάϊ σε νεκροταφείο, ο τρουλλαίος. σταυροειδής, δικιόνιος ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, χρονολογούμενος στο πρώτο μισό ή στις αρχές του 11ου αι. Για την αρχιτεκτονική του μνημείου έχουν γραφή ως τώρα αρκετά. Εδώ παρατίθενται λίγες πρόσθετες παρατηρήσεις. Από παλιά ο R. Traquair δημοσίευσε κάτοψη και κατά μήκος τομή του ναού.

platitera_aistratigos1.jpg (64480 bytes)
Η Πλατυτέρα των Ουρανών

Η πρώτη σειρά πωρολίθων στο Ν τοίχο, η όποια αρχίζει από το επίπεδο της ποδιάς του παραθύρου, δεν έχει πλίνθους ούτε στους κατακόρυφους αρμούς, ούτε και στους οριζόντιους.

Κάτω από τη στέγη της Ν πλευράς του νάρθηκα, στην ίδια πλευρά του ΝΑ πλαγίου διαμερίσματος, στη ΝΔ και στην Δ πλευρά του τρούλλου διακρίνονται οδόντες οδοντωτού γείσου. Η παρουσία των οδηγεί στη σκέψη πως αρχικά ο ναός θα ήταν κεραμοσκέπαστος και πως οι πλάκες της τωρινής στέγης οφείλονται σε μεταγενέστερη επισκευή.

mpoul_aisrat04.JPG (25118 bytes)mpoul_aisrat02.JPG (19161 bytes)Το τοξωτό παράθυρο του τύμπανου της Ν κεραίας έχει πωρολίθινο λαξευμένο πλαίσιο, αγκαλιασμένο από μονή σειρά πλίνθων. Αριστερά του τόξου του παραθύρου τρία οριζόντια κομμάτια πλίνθων και πάνω από αυτό πέντε παράλληλες πλίνθοι κατακόρυφες. Και κοντά στη ΒΑ γωνία του Α τοίχου πέντε κομμάτια πλίνθων τοποθετημένα οριζόντια. Φαίνεται πως όπου κατά το κτίσιμο σχηματίζονταν κενά τα συμπλήρωναν με κομμάτια πλίνθων. Το πωρολίθινο πλαίσιο του παραθύρου στην Α πλευρά του τρούλλου περιβάλλει διπλή σειρά μονών πλίνθων. Στη ΝΑ πλευρά του ένα τμήμα έχει διπλή σειρά οριζόντιων πλίνθων.

mpoul_aisrat03.JPG (16889 bytes)Ο τρούλλος του ναού δεν έχει στις γωνιές ψευδοκιονίσκους. Οι πλευρές του είναι άνισου πλάτους. Κανονικότερα από τα σφαιρικά τρίγωνα του τρούλλου της εκκλησίας είναι τα σφαιρικά τρίγωνα της ασπίδας του προστώου, το οποίον ο Megaw θεωρεί ως μεταγενέστερη προσθήκη του 12ου αι.

Ο τρούλλος του ναού είναι επιμηκέστερος από Α προς Δ. Η κατακόρυφη ταινία κάτω από τη βάση του τρούλλου, στο εσωτερικό της εκκλησίας, είναι υψηλότερη προς Α και αντίθετα χαμηλότερη προς το βορρά και το νότο. Οι ατέλειες του κτηρίου μάλλον οδηγούν στις αρχές του 11ου αι.

Σημείωση
Ευχαριστώ το κ. Β. Μπεκάκο, για τη παραχώρηση της φωτογραφίας του "Η
Πλατυτέρα των Ουρανών", που κυκλοφορεί σε καρτ ποσταλ, από τις εκδόσεις ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, Βαλτετσίου 57 Αθήνα. Υπόψη ότι η παραπάνω αγιογραφία δεν υπάρχει πλέον στο ναό.


Αρχιτεκτονική Β/Ε ] Ζωγραφική Βυζ. Εκκλ. ] Γλυπτική Βυζ. Εκκλ. ] Βυζ. Μνημεία ] Λεηλασία ] Παλαιοχριστιανικές ] [ Αϊ Στράτηγος ] Τρουλωτή Κοίτα ] Σωτήρας Γαρδενίτσας ] ’γιος Θεόδωρος ] Ασώματος Κοίτα ] Ταξιάρχης Γκλέζου ] ’γ.Πέτρος Γκλέζου ] Αη Πετράκης ] Αγ.Βαρβάρα Ερήμου ] ’γ.Νικόλαος Οχιάς ] Επισκοπή ] Βλαχέρνα ] Λιθανάγλυφα Ταξιάρχη ] Εκκλησίες  Έξω Μάνης ] ’γ. Ιωάννης Καστάνιας ] Εκκλ.Πύργου Λεύκτρου ] Μοναστήρι Σαμουήλ ] Μοναστήρι Βαϊδενίτσας ] Παναγιά η Σπηλιώτισσα ] ’γ. Θεόδωροι Δρύαλου ] Φανερωμένη ] Εκκλησίες Πραστείου ] ’γ.Γιάννης Φουρνιάτας ] ’γ. Θεόδωροι Π. Διρού ]