Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα ’ρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

’γιος Σώστης

Από το βιβλίο του Γ.Α. Μαραβελέα "Πραστείο: Μια αγνοημένη μικρογραφία του Μυστρά, Ιστορικό αφήγημα", Αθήνα 1971.

pr_agsostis01.JPG (65250 bytes)Στη μνήμη του τιμάται η μεταβυζοντινή εκκλησία του Πραστείου, χτισμένη στη δυτική άκρη του. Είναι θολωτή χωρίς τρούλο και ιστορημένη στην εσωτερική της επιφάνεια. Απ' ότι διαβάζουμε σε μια οπό τις τοιχογραφίες της, φαίνεται ότι δεν αναφέρεται σε κανένα άγιο του χριστιανικού μαρτυρολογίου, αλλά στον ίδιο το Χριστό. Αυτό βγαίνει από κάποια τοιχογραφία, που παριστάνει στο κέντρο της το Χριστό, δεξιά του τη Θεοτόκο και αριστερά τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στο κενό που δημιουργείται ανάμεσα στις εικονιζόμενες μορφές διαβάζουμε: «ο σωτήρ του κόσμου. Ο σώζων πάντα άνθρωπον προσερχόμενον προς αυτόν».

Στην αγία πρόθεση του ’η - Σωστή σώζεται η επιγραφή:

«+ ει αγία πρόθεσης Παναγιώτης καραμπάτος Πούργαλης και επίτροπος και νοικοκύρης της αυτής μονής ει γινι αυτού ο ειος Ιωάννης Ηλιας νικολάου ειερεος και...... πρεσβυτερας ει γινι Μαρια ιος διμιτράκι μιχαλακι ρεγκινα πετρο παναγιότι Ηλία Μεταξο ειερεος και πρεσβυτέρας μιλιτσα άγκελου ειερέος και... .».

pr_agsostis02.JPG (50249 bytes)Η επιγραφή αυτή φανερώνει ότι ο ’η - Σωστής ήταν καθολικό μοναστηριού και ανήκε στους Καραμπάτους που αποτελούσαν κλάδο της οικογένειας Πούργαλη. Χρονολογία κτίσεως δεν υπάρχει. Η αρχιτεκτονική του όμως και ιδία τα διακοσμητικά τούβλα που είναι τοποθετημένα στις ενώσεις των πωρόλιθων δείχνουν ότι χτίστηκε το αργότερο κατά το XVII αιώνα. Συνεπώς αποτελεί μια από τις παλαιότερες εκκλησίες του Πραστείου.


’γιοι Θεόδωροι ] Κοίμηση Θεοτόκου ] ’γιος Νικόλαος ] ’γιος Γεώργιος ] Αγία Τριάδα ] Βασίλειος-Σπυρίδων ] Εισόδια Θεοτόκου ] ’γιοι Πάντες ] ’γιος Κωνσταντίνος ] Γεννέσιον Θεοτόκου ] [ ’γιος Σώστης ] Γέννηση Χριστού ] ’γιοι Θεόδωροι (Ν) ]