Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και Ελληνική συνείδηση

Ν. Καλαποθαράκου

Κάθε εθνική γιορτή. 28η Οκτωβρίου και 25η -Μαρτίου, ανάμνηση των αγώνων του έθνους, εκφράζεται η αντίσταση του Ελληνικού λαού να είναι ελεύθερος, Γεωγραφικά, Πολιτιστικά, Διοικητικά, Οικονομικά, Γλωσσικά, Θρησκευτικά. Αυτό σημαίνει να λειτουργείς με τους δικούς σου ιστορικούς θεσμούς τις παραδόσεις και τις αξίες του ανθρώπου, της ιστορίας και των αγώνων του λαού. Αυτά συναποτελούν την εθνική ιδιαίτερη πολιτισμική και ιστορική ταυτότητά μας.

Στις σημερινές συνθήκες της διεθνοποίησης της οικονομίας, των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού, των εύκολων συγκοινωνιών, των διοικητικών και στρατιωτικών ενοτήτων, αναπτύσσεται η ανάδειξη του πολίτη της Ευρώπης και της Γης. Το άτομο καταναλωτής και αριθμός.

Τι ρόλο μπορεί να παίξει η ιδιαίτερη Ελληνική ταυτότητα και με ποιους θεσμούς και γιορτές μέσα στα γεωγραφικά όρια και στους εκ καταγωγής και τώρα κατοικούντες Έλληνες πολίτες στην όλη σύνθεση του κόσμου;

Έτσι τίθεται το πρόβλημα. Σε ποιο βαθμό σαν μέρος του όλου να προσφέρουμε δημιουργικά στο κόσμο ώστε να είναι αναγκαίο για την ευτυχή επιβίωση τον επερχόμενοι γενεών, σαν τόπος, πολιτισμός και ιστορία. Έχουμε και μεις να βάλουμε ένα λιθαράκι στο πολιτισμό μας και στις ανθρώπινες αξίες του μελλούμενου κόσμου.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ

1. Ως φύση και κλίμα. Η Ελλάδα είναι μια ορεινή χερσόνησος που εισέρχεται όλη μέσα στη θάλασσα. Ο γεωγραφικός παράλληλος συνδέει το ψυχρό, εύκρατο και ζεστό κλίμα. Αυτά σημαίνουν ότι υπάρχει η υψηλότερη ποικιλομορφία πανίδας και χλωρίδας αναλογικά σε έκταση, του κόσμου.

2. Πολλαπλάσια ποικιλομορφία τοπικών πολιτισμών. Οι πολλές κοιλάδες με το ιδιαίτερο μικροκλίμα τους στη φάση της φυσιοκρατικής κοινωνίας που διαμορφώνονται, τα γένη, οι φυλές, οι πόλεις κράτη, αναδείχτηκαν πολλές ιδιαιτερότητες πολιτισμών, παράδοσης (παραγωγικής διαδικασίας, ήθη, εθί-μων, χορού, μουσικής, δοξασιών, οργάνωσης κοινωνικών ομάδων κ.λπ.).

3. Ιδιαίτερη φιλοσοφική - πνευματική - πολιτική – επιστημονική – πολεοδομική - αρχιτεκτονική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη γύρω από τη Μεσόγειο της φυσιοκρατικής και βιοτεχνικής - εμπορικής, πλούσιας κοινωνίας ως του τότε γνωστού όλου κόσμου, έδωσε προώθηση στα τεχνικά μέσα, στο πολιτισμό, στη γνώση, στη πολιτική (αρχαία δημοκρατία) με ανάδειξη την ολόπλευρη και συμμετρική ανάπτυξη των ατόμων ως σώμα και πνεύμα, που, ακόμα αυτό τον πολιτισμό προβάλλουμε.

4. Η Γεωπολιτική στρατηγική θέση της Ελλάδας, έτυχε πολλών επιρροών και επεμβάσεων. Έτσι η Ελλάδα ιστορικά έχει κάνει τους περισσότερους πολέμους, επαναστάσεις και αγώνες. Αυτό προσέδωσε στο χαρακτήρα αξιοπρέπεια, φιλότιμο, μη συμβιβασμό που είναι ακόμη σύμφυτο της Ελληνικότητας.

5. Η έντονη μικροϊδιοκτησία-ατομικότητα χάρις της φυσικής-γεωργικής οικονομίας τους το 1960 διατηρούνταν η ίδια, έτσι ώστε ακόμη να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε εργοδότες και ελεύθερους επαγγελματίες, σε όλο το κόσμο.

6. Η γλώσσα μας έτυχε ιστορικά για όλους τους παραπάνω λόγους να έχει άμεση επαφή με τη φύση, τη παραγωγική ζωή, την φυσική-εμπορική ανάπτυξη, φιλοσοφική πνευματική ανάπτυξη και έχει βαθειά, φυσικό-ηχητικό, ψυχικό χαρακτήρα και εκφραστικό πλούτο περισσότερο από όλες τις γλώσσες του κόσμου. Έτσι η Ελλάδα είναι ένα ανοιχτό φυσικό - πολιτισμικό Μουσείο. Ο Έλληνας απότοκο αυτής της φυσικής - κοινωνικής ιστορίας έχει μπει στο γονότυπό του και στα χαρακτηριστικά του, στον εγωισμό και τη δημιουργικότητα.

Η ΜΑΝΗ

Στη Μάνη αυτοί οι λόγοι που συντρέχουν για την Ελλάδα είναι πιο βαθείς, διότι:

α) Άγονη περιοχή και οι προγονοί μας την έκαναν παραγωγική με τα ίδια τους τα χέρια.

β) Έμεινε πάντα ελεύθερος τόπος και δεν υποδουλώθηκε.

γ) Ερχόντουσαν πάντοτε δυναμικά επαναστατημένα άτομα ή ομάδες για να προφυλαχτούν.

δ) Ζούσε απομονωμένη έως και το 1960 και διατήρησε την αυτοδύναμη κοινωνιολογική - πολιτισμική της πορεία.

ε) Η λειτουργία στη βάση της στρατιωτικής-πατριαρχικής οικογένειας, έδωσε το χαρακτήρα του ελεύθερου πολεμιστή. Έτσι χαρακτηρίζεται η Μάνη ως η Ελλάδα της Ελλάδας.

Το πρόβλημα είναι πως στις σημερινές συνθήκες διατηρούμε την πολιτισμική μας - ιστορική ιδιαιτερότητα. Ευτυχώς για μας οι πλουτοπαραγωγικές μας πηγές συνδέονται με την αέναη-αειφόρο ανάπτυξη, διότι βασίζεται στην ιδιαιτερότητα της φύσης με την ποιότητα προϊόντων διατροφής και τον πολιτισμό.

Το θέμα είναι, τι κάνουν, Η Πολιτεία, Η Αυτοδιοίκηση, τα Σχολεία του τόπου, οι ιδιωτικοί φορείς και σύλλογοι, ώστε αυτό που έχουμε και μπορούμε να προσφέρουμε, σε αυτούς τους τομείς να το προωθήσουμε όπου θα στηριχτεί η Ανάπτυξη της χώρας και της Μάνης. Στον πολιτισμό και στη φύση. Σε αυτά βρίσκεται η Ελληνική Συνείδηση ευτυχώς. Έτυχε από τη φύση και την ιστορία να είμαστε προνομιούχοι ως ένα μέρος του όλου κόσμου της γης. Από εμάς θα εξαρτηθεί το μέλλον μας και μόνο από Εμάς.


Θαλάμαι ] Καταστροφή Οικισμών ] Ενιαία Μάνη ] "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ] Βασίλης Γιαννουλάκος ] Επιτάφιος Θρήνος ] Μάχη Διρού ] Τουριστικό Πανόραμα ] Απαλλοτρίωση Διρού ] Πρ. Δημοκρατίας ] [ Εθνικές Γιορτές... ] Κυνηγοί... ] Μύθοι και Θρύλοι ] Πεταλίδι αποικία ] Κάστρο Κελεφάς ] Συμβολή Μάνης... ] Χριστούγεννα ]