Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

Προσπάθεια απαλλοτρίωσης των σπηλαίων Διρού

του Μιχάλη Εξαρχάκου, τ. Προέδρου Κοινότητος Πύργου Διρού

Η Βλυχάδα ανακαλύφθηκε επί προεδρίας Γιάννη Ορφανάκου, λειτούργησε από την κοινότητα Π. Διρού και κατόπιν παραχωρήθηκε στον Ε.Ο.Τ. για 25 χρόνια με την εξής συμφωνία. Όταν περάσει η 25ετία να επανέλθει το σπήλαιο στην κοινότητα, με όλες τις εγκαταστάσεις που έχει κάνει ο Ε.Ο.Τ. χωρίς καμμία νέα επιβάρυνση. Σε κάποια περίοδο έγινε απαλλοτρίωση του εξωτερικού χώρου. Η κοινότητα δεν θέλησε να πάρει την αποζημίωση αυτή και δεν συμφώνησε με την απαλλοτρίωση.

Τα σπήλαια έκτοτε επειδή η απόφαση και το συμφωνητικό που είχε υπογραφεί μεταξύ κοινότητας και ΕΟΤ δεν εβρέθη επί των ημερών μου ως πρόεδρος της κοινότητος Πύργου Διρού το 1991-94 έμειναν ως είχαν. Η κοινότητα έπαιρνε από τα σπήλαια 10% των εισπράξεων. Μετά η κοινότητα πήγε στον ιδρυθέντα Δήμο Διρού και τα έσοδα σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων τα καρπώνεται ο Δήμος Διρού.

Σήμερα ο Δήμος Διρού με το νόμο 2559/99 «Ιωάννης Καποδίστριας» μπήκαν όλες οι κοινότητες, τον αριθμό 18 Ο.Τ.Α., στο Δήμο Οιτύλου.

Ο Δήμος Οιτύλου τώρα είναι ιδιοκτήτης των σπηλαίων αυτών και έχει και καθήκον και υποχρέωση να λειτουργήσει ούτως ώστε τα σπήλαια αυτά να έρθουν εξ ολοκλήρου στην ιδιοκτησία του.

Το σπήλαιο λοιπόν Βλυχάδα δεν έχει καμμία σχέση με την Αλεπότρυπα και Καταφύγγι διότι τα σπήλαια Αλεπότρυπα και Καταφύγγι έχουν αρχαιολογική αξία ενώ το σπήλαιο Βλυχάδα έχει μόνο τουριστική αξιολόγηση και ως τέτοια μονάδα λειτουργεί τόσα χρόνια. Καμμία λοιπόν σχέση δεν έχει το σπήλαιο αυτό με τα άλλα δύο και κανείς δεν μπορεί να το συνδυάσει με την Αλεπότρυπα και Καταφύγγι.

Οι διατάξεις του Π.Δ. 410/95 που καταφαίνεται ότι ο φυσικός πλούτος και η αξιοποίησής του της διοικητικής περιφέρειας του Δη-μου Οιτύλου ανήκει σ’ αυτόν είναι:

Κεφάλαιο Ε: Αρμοδιότητες Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 24
1.
Η αρμοδιότητα όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων και των Κοινοτήτων,κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της.

Στην αρμοδιότητα των Δήμων και των Κοινοτήτων ανήκουν ιδίως:

η) Η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος…
θ) ...Σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, η συντήρηση και λειτουργία αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
ιθ) Η προστασία, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών,...

Άρθρο 37
Το Δ. Συμβούλιο εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες:

α. Καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών... θερέτρων και τουριστικών εγκαταστάσεων...

Σ.Σ.
Όσον αφορά την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ε.Ο.Τ. έχει λειτουργήσει ακαριαία και αποτελεσματικά υπέρ του σπηλαίου που εντός 20 ημερών αποκατέστησε το γύρω χώρο, τις βάρκες. Έπαινος στην Μαργιέτα Πετρουλάκη.

Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα για το 10% είσπραξης από τα συνολικά έσοδα προς το Δήμο Οιτύλου και ανησυχούμε.

Στο επόμενο τεύχος θα έχουμε εκτενή παρουσίαση της δημιουργικής δράσης της Αναπτυξιακής Εταιρείας και το ποιοι επιβουλεύονται ιδιοποίηση αυτού του ιδιαίτερου φυσικού πλούτου της Μάνης.


Θαλάμαι ] Καταστροφή Οικισμών ] Ενιαία Μάνη ] "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ] Βασίλης Γιαννουλάκος ] Επιτάφιος Θρήνος ] Μάχη Διρού ] Τουριστικό Πανόραμα ] [ Απαλλοτρίωση Διρού ] Πρ. Δημοκρατίας ] Εθνικές Γιορτές... ] Κυνηγοί... ] Μύθοι και Θρύλοι ] Πεταλίδι αποικία ] Κάστρο Κελεφάς ] Συμβολή Μάνης... ] Χριστούγεννα ]