Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

Προστασία Καταναλωτών

ΑΠΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Απλές συμβουλές, χρήσιμες για να αποφύγετε τις παγίδες της αγοράς

- Διαβάζετε προσεκτικά πριν υπογράψετε οποιοδήποτε έγγραφο

- Να παίρνετε πάντα αντίγραφο των εγγράφων που υπογράφετε

- Εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ

- Εάν τα έγγραφα είναι πολυσέλιδα ή πολύπλοκα (συμβόλαια Τραπεζών Ασφαλιστικών Εταιρειών κλπ.), ζητήστε να τα πάρετε ΠΡΙΝ τα υπογράψετε, ώστε να έχετε τον απαραίτητο χρόνο να τα μελετήσετε.

- Εάν δεν κατανοείτε κάποιο σημείο ζητήστε διευκρινήσεις.

- Μην λαμβάνετε υπόψη σας τις προφορικές υποσχέσεις ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ οι επιχειρήσεις.

- Προσοχή στα "ψιλά γράμματα" συχνά κρύβουν παγίδες.

- Ζητάτε πάντα αποδείξεις για οτιδήποτε αγοράζετε, ΕΛΕΓΧΕΤΕ προσεκτικά και φυλάσσετε αυτές.

- Ζητάτε πάντα γραπτή εγγύηση στα ελληνικά κατά την αγορά προϊόντων διάρκειας.

- Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι ΓΡΑΠΤΕΣ και στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

- Σε κάθε πώληση προϊόντος ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώνει για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.

- Αν το προϊόν εμφανίσει κάποιο ελάττωμα κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να το επισκευάσει. Αν αρνηθεί να το επισκευάσει ή καθυστερήσει υπερβολικά να το επιδιορθώσει, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάστασή του, ή την ακύρωση της αγοράς και την επιστροφή των χρημάτων σας. Σε περίπτωση που το προϊόν αντικατασταθεί η εγγύηση ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια.

- Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα μετά την λήξη της εγγύησης αλλά κατά την πιθανή διάρκεια ζωής του, τότε ο πωλητής πρέπει να σας εξασφαλίζει την απαιτούμενη παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών που χρειάζονται για την επισκευή του.

- Προσοχή!!! Σε πολλές περιπτώσεις ο νόμος δίδει το δικαίωμα υπαναχώρησης δηλαδή έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση σε διάστημα 10 ημερών από την υπογραφή της, χωρίς να δώσετε καμία εξήγηση και χωρίς καμία επιβάρυνσή σας. Για παράδειγμα όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν εκτός εμπορικού καταστήματος (στο δρόμο, στο γραφείο, στο σπίτι σας κλπ.) ή από απόσταση μέσω φυλλαδίων που αποστέλλονται ταχυδρομικά, τηλεόρασης, ή μιας αγγελίας στην εφημερίδα, όταν υπογράφετε σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης κλπ. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται πάντα ΕΓΓΡΑΦΑ και με συστημένη επιστολή ή Εξώδικο.

- Εάν έχετε αντιρρήσεις για κάποιο θέμα μετά από την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας πρέπει να απευθύνεστε ΕΓΓΡΑΦΑ στην επιχείρηση και να ζητάτε την έγγραφη απάντησή της.

- Να κοινοποιείτε τα έγγραφά σας στο αρμόδιο υπουργείο και στις ενώσεις καταναλωτών.

- Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να απαντούν στις αιτήσεις σας έγγραφα το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την κατάθεση ή εάν είναι αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας να την παραπέμψουν και να σας απαντήσει η αρμόδια υπηρεσία το αργότερο μέσα σε ένα μήνα.

Χρήσιμες διευθύνσεις που μπορείτε να απευθύνεστε για να καταγγείλετε το πρόβλημά σας:

1. ΕΚΠΟΙΖΩ Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, τηλ. κέντρο 010 330.44.44, Φαξ 010 33.00.591, οδός Βαλτετσίου αρ. 43-45 Αθήνα, Τ.Κ. 106 81, για όλα τα καταναλωτικά θέματα.

2. Συνήγορος του Πολίτη, για προβλήματα με τις δημόσιες υπηρεσίες, τηλ. κέντρο 010 7289600 - 30, Φαξ. 010 7292129, οδός Χατζηγιάννη Μέξη αρ. 5, Τ.Κ. 115 28

3. Τραπεζικός Μεσολαβητής, για τραπεζικά θέματα, τηλ. κέντρο 010 3376700, Φαξ, 010 3238 821, οδός Καραγιώργη Σερβίας αρ. 12-14, Αθήνα, Τ.Κ. 105 62.


Πολεοδομία Γυθείου ] Γεροντική ] Ανεμογεννήτριες ] Εφορεία Βυζ. Αρχ. ] Οι Βράχοι της Μάνης ] Η Γεροντική ] Έθιμο χοιροσφαγίας ] Βραχοσκεπές ] Το Δίκαιο στη Μάνη ] Πολεοδομία Γυθείου ] Άνοιξη στη Μάνη ] Στεγαστικά δάνεια ] Οπτασία ή όραμα ] Ο Πρόεδρος ] Μανιάτικες Αναμνήσεις ] Εκδήλωση ] Μανιάτες Χριστιανοί ] Διαφύλαξη Αρχ/κής ] Μετεωροστάθεια ] Βουλή ] Στεγαστικά Δάνεια ] Αθλητικά ] Εν όψει εκλογών ] Μαύρες σελίδες... ] Δίκη εφημερίδας ] Οι Νίκες του Αγώνα ] Λογοτεχνία...Μνήμης ] Σπήλαια ] Π. Καλονάρος ] Αλ. Κουμουνδούρος ] [ Προστασία Καταναλωτών ] Συλλογικά ] Δράσεις Συλλόγων ] Κιππούλα ] Οι Πολεμόπυργοι ] Βλυχάδα ] Απόφαση ΒΟΜΒΑ... ]