Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΩΜΑ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι και Δημαρχιακές Επιτροπές

ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
Δήμαρχος: Τζωρτζάκης Πέτρος

Πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου: Μπιρμπάκου-Διαμαντάκου Σταυρούλα
Η άξια εκπαιδευτικός διευθύνει τους Μανιάτες σε πολιτισμένους διαλόγους για το καλό του δήμου Γυθείου

Αντιπρόεδρος: Μιχελάκης Αθανάσιος
Γραμματέας: Πουλικάκης Αριστόβουλος
Δημαρχιακή Επιτροπή: Τζωρτζάκης Πέτρος, Πατσουράκος Φώτης, Βασιλούνης Βλαδίμηρος, Λιαράκος Μιχάλης, Χαλουλάκος Νίκος.
Αντιδήμαρχοι: Λιγνός Νικόλαος, Καπασούριος Σεφάκος Γεώργιος.
Ύδρευσης: (1Ε ΥΛΓ) Αποστολάκος Απόστολος , Βασιλούνης Βαδ.
Υπεύθυνος του Συνδέσμου Ύδρευσης: Πουλικάκος Αριστόβουλος

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Δήμαρχος: Τσιριγώτης Παναγιώτης
Πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου: Δημακογιάννης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Χριστοδουλάκος Θεόδωρος
Γραμματέας: Γεωργαρίου Βασίλειος (Μπέης)
Αντιδήμαρχος: Χρηστάκος Θεοδόσιος
Δημαρχιακή Επιτροπή: Τσιριγώτης Παναγιώτης, Μουρκάκος Γεώργιος, Γεωργακάκος Γεώργιος.

ΑΒΙΑΣ
Δήμαρχος: Μπασάκος Παναγιώτης
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου: Χαϊδεμένος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Κομπότης Παναγιώτης
Δημαρχ. Επιτροπή: Μπασάκος Παναγιώτης, Βαβαρούτσος Σταύρος, Κλειδωνάς Ηλίας, Καντζέας Ιωάννης, Κουκούτσης Αθανάσιος

ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Δήμαρχος: Μαραμπέας Ιωάννης
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου: Βοττέας Δημήτριος
Αντ/δρος : Προκοπέας Φώτιος
Γραμματέας: Τρυπάνης Παναγιώτης
Δημ. Επιτροπή: Μαραμπέας Ιωάννης, Ματζουνέας Νικόλαος, Παπαμικρουλέας Κων/νος, Πολυμενέας Ευάγγελος, Λαμπρινέας Κων/νος.

ΟΙΤΥΛΟΥ
Δήμαρχος: Ανδρεάκος Πέτρος
Πρόεδρος Δημ. Συμβ.: Εξαρχάκος Γεώργιος
Αν/δρος: Ριφουνάς Δημήτριος
Γραμματέας: Κούκουρα Ελένη
Αντιδήμαρχοι: Λαμπρινάκος Νικόλαος, Κουράκος Δημήτριος
Δημαρχ. Επιτροπή: Ανδρεάκος Πέτρος, Κουμεντάκος Αντώνιος, Κοιλάκς Αναστάσιος, Στρατάκος Παναγιώτης, Πέτρουλας Νικόλαος


Δρόμος Μάνης ] Απάντηση σε φίλο ] Δήμαρχος Αβίας ] Λιτριβείο ] Νεολαία ] [ Δημ. Συμβούλια ] Επισκοπείο ] Σιλάν πασάς ] Λεκάκος Στ. ] Νήφι ] Άγαλμα ] Ανάπτυξη ] Εκλογές ] Πανίδα-Χλωρίδα ] Ποίηση ] Φαροφύλακας ]