Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΝΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ασφαλής πρόδρομος χωρίς αλλοίωση του τοπίου και των παραλιακών οικισμών

Συνέντευξη με το Νομάρχη Μεσσηνίας κ. Δράκο στον Ν. Καλαποθαράκη

Η Ενιαία και Μια Μάνη θα αποδειχτεί

α) με κοινά προγράμματα Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
β) Ο Β΄ Καποδίστριας θα λάβει υπόψη του τους γεωγραφικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς κοινούς όρους για την ανάδειξή της και την ενότητά της.

Να σας συγχαρώ για τη δεύτερη επιτυχία σας που σημαίνει ότι η αναγνώριση της δραστηριότητας, και το ενδιαφέρον σας για την Μεσσηνία είναι δεδομένη. Καθώς επίσης το ενδιαφέρον σας για την Μάνη είναι σαφέστατο και σας τίμησε.

Ερωτ. Ποια προοπτική υπάρχει για ασφαλή και εύκολη πρόσβαση της Μανιατούπολης - Καλαμάτας προς την γενέτειρά μας, τη Μάνη;

Απ. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας αλλά και για τη συνεργασία που όλα αυτά τα χρόνια είχαμε με την προβολή των θεμάτων που αφορούν αυτό τον υπέροχο τόπο, τη Μάνη, αλλά και οι προσπάθειες για να κάνουμε ένα βήμα προόδου και ανάπτυξης γι αυτή την ευλογημένη περιοχή.

Η προσπάθειά μας πράγματι πρέπει να είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες επικοινωνίας και συγκοινωνίας προς την κατεύθυνση της Μάνης. Ο δρόμος Καλαμάτα-Αρεόπολη έχει ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα και τα επόμενα χρόνια με χρήματα του Γ΄ ΚΠΣ θα διαθέσουμε ένα ποσό της τάξεως 2-2,5 δισεκατομμυρίων δραχμών γι αυτό τον άξονα της επαρχιακής οδού. Η Ν. Αυτοδ. Έχει κάνει μια σημαντική μελέτη από τα Σωτηριανικά μέχρι το Προσήλιο που είναι το πιο καλύτερο κομμάτι του άξονα το οποίο περιλαμβάνει και τις στροφές της Κοσκάρακας που ο νέος δρόμος δεν θα περάσει μέσα από τους οικισμούς. Παράλληλα, δημοπρατήσαμε μια μελέτη 100 εκ. δρχ. σε δύο κομμάτια για να βελτιώσουμε το κομμάτι που είναι πριν από τη γέφυρα της Κοσκαράκας και δεν έχει μελετηθεί ακόμα και δεύτερο να βελτιώσουμε το κομμάτι Καρδαμύλη και νοτιότερα συμπεριλαμβανομένου και του κομματιού των χωριών της Πλάτσας έως την περιοχή του Αγίου Νίκωνα και της Λάγκαδας. Τα 2 δισεκ. δεν αρκούν για την βελτίωση του άξονα αυτού. Αλλά θα κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση αναζητώντας πόρους για να γίνει ένας άξονας τέτοιος που θα εξυπηρετεί την ασφάλεια, την ταχύτητα αλλά και θα είναι συνδεδεμένος απόλυτα με το περιβάλλον και την φυσιογνωμία της Μάνης διότι αυτό είναι το μεγάλο προσόν το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε αλώβητο στην περιοχή προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα της καλής τουριστικής ανάπτυξης που αυτό αποτελεί τη σημαντική προϋπόθεση.

Ερ. 98 παραδοσιακοί Οικισμοί της Λακ. Μάνης από τους 120 της Πελοποννήσου, μόνο 2 είναι στην Μεσ. Μάνη, στερείται η Μ. Μάνη σε σχέση με τη Λ. Μάνη;

Απ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένα έλλειμμα στη Μ. Μάνη σε σχέση με τη Λ. Μάνη. Δεν είναι επί της παρούσης να αποδώσουμε ευθύνες το ποιος δεν ενήργησε εγκαίρως και αποτελεσματικά για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών που είναι στολίδια και αποτυπώνουν τη διαχρονική Μανιάτικη αρχιτεκτονική αλλά και το ... των κατοίκων για την διατήρησή τους αλλά επίσης φωτογραφίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές αλλά και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούσαν στο Μανιάτικο χώρο τους προηγούμενους αιώνες. Πρέπει αυτό να γίνει πάσει δυνάμει. Τελευταία έχει εξασφαλιστεί ένα πολύ σημαντικό κονδύλι με την πρωτοβουλία κυρίως της Δημοτ. Αρχής με μελέτη να αποτυπώσει την κατάσταση, θα προτείνει ένα καινούργιο σχέδιο για τους παραδοσιακούς οικισμούς να διατηρήσουν τη φυσιογνωμία τους.

Παράλληλα αυτή την 4ετία έχουμε σαν πρώτο στόχο την πολεοδομία, την χωροταξία και το περιβάλλον πολύ σύντομα την νέα περίοδο θα δώσουμε έμφαση και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μάνης, η οποία ολόκληρη είναι ένα μνημείο και από άποψη φύσης, αλλά και ένα μνημείο από άποψη κτιστού περιβάλλοντος είτε αυτό αφορά τα μνημεία εκκλησίες κλπ. αλλά κυρίως ότι αφορά πύργους και κατοικίες και όλη εν γένει την φυσιογνωμία της Μάνης και τη δομή των οικισμών, τα μονοπάτια, τη φύση.

Ένα άλλο επί μέρους, η κατάρρευση των πύργων π.χ. του Οικονομέα έπεσε, του Καπιτσίνου καταρρέει στη Λαγκάδα . Τι θα κάνει η πολιτεία;

Η Υπηρεσία Πολιτισμού με τις νομικές παρεμβάσεις που απαιτούνται δυσκολεύουν την προστασία του. Σήμερα υπάρχουν πολλά μνημεία όπως η παλιά Καρδαμύλη. Επίσης ο Πύργος Κιτρινιάρη, το μοναστήρι του Σαμουήλ που ήδη έχουν ενταχθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα. Ο Πύργος του Καπιτσίνου υπάρχει μόνο ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και έχει προβλήματα ιδιοκτησιακά.

Εμείς θα ασκήσουμε πίεση στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για την προστασία αυτών των μνημείων. Τολμώ να πω όμως ότι η Μάνη θα ήθελε με την κινητοποίηση των τοπικών αρχών και των δύο Νομ. Αυτοδιοικήσεων μια συνολική αντιμετώπιση όλων των μνημείων μαζί με το Υπ. Πολιτισμού.

Αναμφισβήτητες προτεραιότητες εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων που προσπαθεί να προβάλει τα μεγάλα μνημεία της Ελλάδας, να τα αναδείξει, πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας που και ιστορία έχει και πολιτισμό αλλά και που έχει συμβάλλει τα μέγιστα στους εθνικούς και όχι μόνο αγώνες του τόπου μας. Προς αυτό το σκοπό εγώ θα συννενοηθώ με το νέο νομάρχη κ. Φούρκα που θα έχουμε μια καλή συνεργασία, αλλά και με τους δημάρχους της Μεσ. Μάνης ..... και τη πλευρά της Λ. Μάνης πως να μπορέσουμε με ένα αυτοτελές πρόγραμμα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Υπ. Πολιτισμού να προστατέψουμε αυτά τα μνημεία.

Ερ. Η Ανάδειξη της ταυτότητας της Μάνης σαν μια ιδιαίτερη πολιτισμική ενότητα σαν μια Ενιαία Μάνη πως μπορεί να προωθηθεί εντός των κοινών προγραμμάτων, εν όψει Β΄ Καποδίστρια;

Απ. Με συνεργασία θα προκύψει η ενότητα, όσο αφορά τον Β΄ Καποδίστρια, ειδικά το Υπ. Εσωτερικών κατέθεσε ένα σχέδιο εργασίας που θα προκύψει μακρά συζήτηση. Είναι γνωστόν ότι μεγιστοποιούνται τα γεωγραφικά όρια α΄ και β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης. Ενδεχόμενη ......... β΄ βαθμό που έχει αναφορά στην περιφέρεια, αλλά και πέρα της Μάνης και ευρύτερα δεν χρειάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα νομίζω ότι αυτές οι ιδιαιτερότητες της Μάνης θα ληφθούν υπόψη και θα αντιμετωπισθούν.

Το περιφερειακό συμβούλιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις να δημιουργηθούν τέτοιες ευρύτερες πολιτικές που πέρα των ενοτήτων των γεωγραφικών δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας που προωθεί να δουλέψουν σε κοινούς άξονες, που ένα χαρακτηριστικό και σημαντικό στοιχείο είναι η πολιτιστική, πολιτισμική και ιστορική αναφορά. Και ενδιαφέρει κυρίως ιδιαίτερα κείνες τις περιοχές που έχουν να επιδείξουν ένα ιδιαίτερο κάλλος σε αυτό τον τομέα της ιδιαιτερότητας.

Ερ. Κε Νομάρχα, παρατηρείται μια όχι τόσο δικαιολογημένη επέμβαση στους ορεινούς όγκους της Μάνης με δασικούς και αγροτικούς δρόμους και λατομικές επεμβάσεις. Νομίζω ότι πολιτιστική κληρονομιά είναι και ο φυσικός οπτικός πλούτος της Μάνης.

Απ. Όσον αφορά την παράνομη εξόρυξη πέτρας κλπ. είμαι κάθετος και σθεναρά αντίθετος. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Βέβαια εδώ η πολιτεία έχει ένα έλλειμμα. Δεν έχει καθορίσει λατομικές περιοχές για να εξορυχθούν υλικά για την ανοικοδόμηση και λοιπές εργασίες. Εδώ θέλει μια γενναία απόφαση να οριστούν οι χώροι από τους ... να αντλούνται τα υλικά αυτά για να μη μεταφέρονται από μακρινούς τόπους. Κάτι όμως πρέπει να γίνει.

Όσον αφορά τους δασικούς δρόμους είναι απαραίτητοι. Κάναμε τον δρόμο για τον Άγιο Νίκωνα π.χ. νομίζω ότι αναδεικνύει το βουνό. Ενώσαμε την Παναγιά της Γιάτρισσας με τη Μηλιά. Ήταν ένα αίτημα 200 ετών και .... πλέον όπως πάλι επίσης το μεγάλο δρόμο στο δάσος της Βασιλικής. Συγχρόνως πρέπει να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Άλλωστε η επίσκεψη των ανθρώπων σε τέτοιους τόπους ωθεί να ευαισθητοποιούνται και να αντιδρούν θετικά για την προστασία τους.

Λέγω όχι στην ανεξέλεγκτη λατόμευση του τοπίου αλλά ναι στην λελογισμένη ανάπτυξη δασικών χωματόδρομων σήμερα να μπορούμε να επικοινωνούμε

Ο δρόμος είναι ανάπτυξη αρκεί να τηρούνται οι προδιαγραφές κείνες που δεν θα αλλοιώνουν την ομορφιά του φυσικού τοπίου.

Είμαι υπόχρεος. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και να σας επαινέσω για τη σημαντική προσπάθεια που κάνετε μέσα από την εφημερίδα σας. Αυτές οι προσπάθειες είναι πολύ σημαντικές και κεντρίζουν όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα κοινά να είμαστε πιο συνεπείς με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες μας και παράλληλα ευαισθητοποιούν όλο το μανιάτικο στοιχείο να βρίσκεται κοντά στην πατρίδα του -αν και το έχει ο Μανιάτης- και να πασχίζει για τη διατήρηση των εθίμων αλλά και για την ανάπτυξη του τόπου μέσα από την οικολογική προσέγγιση και την προσήλωση στην ιστορία.

Σας ευχαριστώ πολύ


[ Δρόμος Μάνης ] Απάντηση σε φίλο ] Δήμαρχος Αβίας ] Λιτριβείο ] Νεολαία ] Δημ. Συμβούλια ] Επισκοπείο ] Σιλάν πασάς ] Λεκάκος Στ. ] Νήφι ] Άγαλμα ] Ανάπτυξη ] Εκλογές ] Πανίδα-Χλωρίδα ] Ποίηση ] Φαροφύλακας ]