Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΤΙΝΕΣ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ
ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗ

1) Το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1998 είχε εκχωρήσει "50 εκατ. δρχ. για Αποκατάσταση του Επισκοπικού Κτιρίου".

2) Είχε γίνει παραχώρηση χρήσεως από την Ιερά Μητρόπολη Γυθείου με έγγραφο της την 20η Οκτωβρίου 1997.

"Εισηγούμενος ο Σεβ. Πρόεδρος συνοδός του υπ' αρ. 1288/18-9-97 εγγράφου του Δήμου Αρεοπόλεως. Το θέμα "περί αξιοποιήσεως του Επισκοπείου", του υπό του Επισκόπου Οιτύλου Προκοπίου Μελισσαροπούλου, ιδίαις δαπάναις ανεγερθέντος εν έτει 1877, όπως η αναθηματική πλαξ αναγράφει, ακολουθεί ιστορικό του Επισκόπου Μελισσαροπούλου... της επισκοπής Οιτύλου συγχωνευθείσης με του Γυθείου το Επισκοπείον ουκ επαύσατο λειτουργούν ως Επισκοπείον του Επισκόπου Γυθείου και Οιτύλου. Έκτοτε παρέμεινεν και μέχρι της σήμερον εις την κυριότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Γυθείου και Οιτύλου.

Προτείνω: Να παραχωρηθεί η χρήσις του Επισκοπικού Μεγάρου Αρεοπόλεως εις τον Δήμον Αρεοπόλεως επί μίαν τριακονταετίαν άνευ ανταλλάγματος".

Προς τον σκοπόν ο Δήμος Αρεοπόλεως να αναπαλαιώσει και να εγκαταστήσει και θέσει εις λειτουργία λαογραφικόν Μουσείον της ευρυτέρας περιοχής της Μάνης...

Ερωτάμε: α) Εφ' όσον ήταν νόμιμες όλες οι διαδικασίες: 1) του μητροπολίτου Γυθείου-Οιτύλου 2) του υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Λαλιώτη 3) του δημάρχου Αρεοπόλεως κ. Η. Καλαποθαράκη.

Γιατί επανέρχεται το θέμα περί ιδιοκτησίας του δημάρχου Καπετανάκη και απογόνων;

β) Γιατί ο δήμος Οιτύλου δεν το αξιοποίησε, ενώ είχαν εκχωρηθεί 50 εκ. δρχ. για την επισκευή του;

Σημείωση: Για λόγους νομικούς και ιστορικούς, από έρευνα προέκυψε ότι: δεν υπάρχει καμμία συμβολαιογραφική πράξη, κανενός προς κανένα. Μόνο το ενδεικτικό μίσθωμα που έδινε ο Νίκος Κριάλης προς την Κοινότητα Αρεοπόλεως, όπως αναφέρουν τα χαρτιά και μάρτυρες, η σύζυγος του Νίκου Κριάλη και η κόρη της καθώς και ηλικιωμένοι, οι οποίοι ενθυμούνται τη λειτουργία του Επισκοπείου! Όσον αφορά τη διεκδίκηση του από απογόνους του κάποτε δημάρχου Καπετανάκη ήταν μερική παραχώρηση ως δημόσιο οίκημα σε δημόσιο πρόσωπο που χρησιμοποιείται και ως δημαρχείο για να μη πληρωθεί ενοίκιο.

Αναμένουμε τις ενέργειες του Δήμου Οιτύλου και την αντίστοιχη ενημέρωση προς τους πολίτες της Μάνης.


Δρόμος Μάνης ] Απάντηση σε φίλο ] Δήμαρχος Αβίας ] Λιτριβείο ] Νεολαία ] Δημ. Συμβούλια ] [ Επισκοπείο ] Σιλάν πασάς ] Λεκάκος Στ. ] Νήφι ] Άγαλμα ] Ανάπτυξη ] Εκλογές ] Πανίδα-Χλωρίδα ] Ποίηση ] Φαροφύλακας ]