Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΙΟΥ
(το) ΝΗΦΙ εκ του ρήματος ΝΗΦΩ = ΝΗΦΑΛΙΟΣ, ΣΩΦΡΩΝ

του Δ.Β. Βαγιακάκου, προέδρου της εταιρείας Λακωνικών σπουδών

Το όνομα Νήφων εκ της μετοχής νήφων του αρχαίου ρ. νήφω (είμαι νηφάλιος, σώφρων) είναι εκκλησιαστικόν και κυρίως μοναχικόν όνομα και μαρτυρείται συχνά εις βυζαντινά κείμενα, επιγραφάς και βιβλιογραφικά σημειώματα. Εκ τούτου δια μεταπλασμόν προέκυψεν ο νέος τύπος Νήφος, κατά το διάκων-διάκος, Τρύφων-Τρύφος, Χαρίτων-Χαρίτος κ.α., ο οποίος εχρησιμοποιήθη και ως επώνυμον.

Τολμώ να πιστεύω ότι και το όνομα χωρίου της Ανατολικής Μάνης το οποίον σήμερον κοινώς καλείται και γράφεται Νύφι (το), Έξω και Μέσα Νύφι, προέρχεται εκ κυρίου ονόματος Νήφος: Του Νήφου το χωρίον - το Νήφι, ίσως κατ' επίδρασιν του παρακειμένου χωρίου Δρυαλί (το), μετά του οποίου εν συνθέσει καλείται σήμερον Νυφόδρυαλο το.

Το όνομα του χωρίου τούτου παραδίδεται κατά διαφόρους τύπους ως:

Νύφι (1618, 1836), Niffi (1714) - Gnifi (1843)
Nymphi (1830), Νύμφιον 1953, 1971 (κατά λόγιον τύπον)
Νύφη (1890, 1912) [Έξω και Μέσα]
Νύμφη (1845, 1846, 1853) [Έξω και Μέσα].

Νομίζω ότι η ορθή γραφή πρέπει να είναι Νήφι (το) και ότι ουδεμία ετυμολογική σχέσις υπάρχει, ει μη μόνον περετυμολογία, προς το ουσ. νύμφη - νύφη (η). Ουδεμία παράδοσις, καθ' όσον γνωρίζω, σχέσιν έχουσα με το ουσ. νύφη, υπάρχει και ουδείς λόγο συντρέχει να αλλάξη το γένος του τοπωνυμίου.

Κύρια ονόματα που αναφέρονται κυρίως στην εκκλησιαστική ιστορία ενδεικτικώς αναφέρω.

Ενδεικτικώς αναφέρω μερικά μόνον ονόματα(1), ως εξής:

Νήφων άγιος 14 αι.
Νήφων Α΄ οικουμ. Πατριάρχης Κπόλεως το 1311
Νήφων μητροπολίτης Ιωαννίνων το 1546
Νήφων επίσκοπος Κωνσταντινιανής
Νήφων ηγούμενος μονής Γρηγορίου
Νήφων ιερομόναχος της μονής Αγ. Ιωάννου Πάτμου 1497
Νήφων ο κατά κόσμον Ματαξάς ιερομόναχος
Νήφων ιερομόναχος και πρώτος Αγίου Όρους 1792
Νήφων μοναχός της μονής Μεγάλου Σπηλαίου 1350
Νήφων πρώτος της σκήτης Σταγών 14 αι.
Νήφων βιβλιογράφος 15 αι.
Νύμφων ο Θεσσαλονίκης και είπα πατριάρχης 1450
Νίμφων εις κώδικα μονής Μετεώρων
Νύμφος κωδικογράφος 14 αι.
Νήφως μοναχός του Σινά περί το 1500
Νήος αρχιμανδρίτης Σνά 16 αι.

1. Περί τούτων και άλλων ακόμη βλ. Αρχείον Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών.


Δρόμος Μάνης ] Απάντηση σε φίλο ] Δήμαρχος Αβίας ] Λιτριβείο ] Νεολαία ] Δημ. Συμβούλια ] Επισκοπείο ] Σιλάν πασάς ] Λεκάκος Στ. ] [ Νήφι ] Άγαλμα ] Ανάπτυξη ] Εκλογές ] Πανίδα-Χλωρίδα ] Ποίηση ] Φαροφύλακας ]