Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΜΑΝΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΟ ΣΤΗ Δ΄ ΖΩΝΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο βουλευτής Λ. Γρηγοράκης με επερώτηση στη Βουλή για την ανάπτυξη της Μάνης με ειδικά Αναπτυξιακά κίνητρα περί Οικονοανάπτυξης απέσπασε την απόφαση από τον υφυπουργό ανάπτυξης Κ. Γεωργακόπουλο για να ερευνηθεί ειδική περίπτωση, Μάνη, ώστε να εφαρμοστούν τα μέτρα των αναπτυξιακών κινήτρων Δ΄ Ζώνης δηλαδή το ποσοστό χορηγήσεων να φτάνει το 60% της επένδυσης.

... Με ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους ενισχύεται -ως ενδεδειγμένος τρόπος αξιοποίησης των τουριστικών πόρων του νομού Λακωνίας- ο οικοτουρισμός, δηλαδή μια μορφή τουρισμού που προσιδιάζει στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Μάνης, αφού συνδυάζει τον Τουρισμό με τοπική ανάπτυξη, προστασία και διαφύλαξη της πληρότητας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτημάτων και της ιστορίας της περιοχής.

Το θέμα της δυνατότητας ένταξης της Μάνης στη Δ΄ ζώνη κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου θα εξετασθεί μετά την τελική υποβολή των ανά περιφέρεια μελετών τουριστικής ανάπτυξης, η Α΄ φάση των οποίων έχει ήδη κατατεθεί στον ΕΟΤ. Οι μελέτες αυτές θα προσεγγίσουν με επιστημονικά κριτήρια τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (εν προκειμένω της Μάνης) και θα περιλάβουν σχετικά πορίσματα για την ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης των ισχυουσών διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με τον Τουρισμό.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


Δρόμος Μάνης ] Απάντηση σε φίλο ] Δήμαρχος Αβίας ] Λιτριβείο ] Νεολαία ] Δημ. Συμβούλια ] Επισκοπείο ] Σιλάν πασάς ] Λεκάκος Στ. ] Νήφι ] Άγαλμα ] [ Ανάπτυξη ] Εκλογές ] Πανίδα-Χλωρίδα ] Ποίηση ] Φαροφύλακας ]