Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δήμος: 27330 - 25283 & 21205
               FAX: 27330 - 21205

Αστυνομία: 27330 - 53255
Ταχυδρομείο: 27330 - 53265
Ιατρείο: 27330 - 53210