Χρήσιμα Τηλέφωνα (κωδικός 27210)

Δημαρχείο: 71588 & 71637
                       Fax: 71636

Αστυνομία:    22330
Α.Τ. Κάμπου: 71209
Τουριστική Αστυνομία: 95555
Λιμεναρχείο:   22218
Ταχυδρομείο: 71244
Νοσοκομείο:   45500
Κέντρο Υγείας: 71222
Φαρμακείο:      71622
Αεροδρόμιο:   69442
Ολυμπιακή Αεροπορία: 22376
                                          & 86410

ΚΤΕΛ Καλαμάτας: 28581 & 22851
ΟΣΕ Καλαμάτας:    95056
Ταξί Καλαμάτας: 21112 & 26565
                                & 28222

Ταξί Κάμπου: 71008 & 71478
Ταξί Κέντρου: 98406