Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

 

Επικοινωνία

Οι μετονομασίες (μέχρι το 1961) τοπωνυμίων και οικισμών, που από το 1998 υπάγονται στο «Καποδοστριακό» Δήμο Γυθείου

Του Μιχάλη Γρ. Μπατσινίλα

1. Αιγίαι (αι), στην δημοτική οι Αιγιές. Έτσι μετονομάσθηκαν τα Χάνια Κουτουμούς, Γυθείου με το Β.Δ. 7-6-1957, ΦΕΚ. Α 119/1957. Ανήκει πάντοτε στον δήμο Γυθείου.
2. Αστέριον (το). Έτσι μετονομάσθηκε «τα Σόλα», το σωστό είναι ή Σολά (Άνω και Κάτω), με το Β.Δ. 20/9/1955, ΦΕΚ. Α 287/1955. Συνοικισμός της πρώην κοινότητας Λυγερέα. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Μαλευρίου.
3. Βαθειά Λάκκα. Έτσι μετονομάσθηκε ή Τσιχοβά με το Δ. 19-7-1928, ΦΕΚ. Α 156/1928. Ο συνοικισμός αρχικά ανήκε στην Κοινότητα Πάνιτσας (Μυρσίνης), μετά προσαρτήθηκε στην κοινότητα Καρβελά. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Μαλευρίου.
4. Βασιλούνι, έτσι μετονομάσθηκε ο συνοικισμός του Γυθείου Πριτζιώτικο, με το Δ. 19/7/1928, ΦΕΚ. Α 156/1928. Αρχικά ανήκε στην κοινότητα Μαυροβουνίου που καταργήθηκε το 1927 και προσαρτήθηκε στην τότε κοινότητα Γυθείου.
5. Βρύσαι (αι). Έτσι μετονομάσθηκε ή Φράγκα, με το Β.Δ. 20-9-1955, ΦΕΚ. Α 287/1955. Συνοικισμός της κοινότητας Καρυούπολης. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Καρυουπόλεως.
6. Δροσοπηγή. Έτσι μετονομάσθηκε με το Β.Δ. 20-9-1955, ΦΕΚ. Α 287/1955 ή Τσεροβά πρώην έδρα ομώνυμης κοινότητας. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Καρυούπολης.
7. Ελαία. Έτσι μετονομάσθηκε με το Β.Δ. 17-1-1957, ΦΕΚ. Α 11/1957 ή Μιτζιόλενα συνοικισμός της πρώην κοινότητας Δροσοπηγής (Τσεροβάς). Είχαν λησμονήσει την προηγούμενη μετονομασία σε Κεφαλοχώριον. Έτσι μετονομάσθηκε η Μετζιόλενα, με το Β.Δ. της 23 Μαϊου 1902, ΦΕΚ 101/1902. Συνοικισμός του χωριού Τσεροβά, ανήκε τότε στον δήμο Καρυουπόλεως.
8. Καρυούπολις. Η μετονομασία από Μινιάκοβα έγινε αθόρυβα και χωρίς ιδιαίτερα διατάγματα. Με το Β.Δ. της 9ης (21) Μαρτίου 1835, που δεν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και ορίσθηκε ως έδρα του δήμου Καρυούπολης, η Καρυούπολη (Μηνιάκοβα), άρχισε και η σταδιακή χωρίς διατάγματα μετονομασία του χωριού. Από το 1912 ήταν έδρα ομώνυμης κοινότητας.
9. Κρήνη. Έτσι μετονομάσθηκε ή Παλοβά με το Β.Δ. 20-9-1955, ΦΕΚ. Α 287/1955. Ήταν έδρα ομώνυμης κοινότητας που προήλθε από την κοινότητα Λυγερέα. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Μαλευρίου.
10. Λαγκάδα. Έτσι μετονομάσθηκε η Σελλίτσα με το Β.Δ. 20-9-1955, ΦΕΚ. Α 287/1955, κανονικά λέγεται ή Σέλιτσα. Συνοικισμός της πρώην κοινότητας Καρυούπολης. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Καρυουπόλεως.
11. Μυρσίνη. Έτσι μετονομάσθηκε ή Πάνιτσα, με το Β. Δ. 17-1-1957, ΦΕΚ Α 11/1957, ήταν έδρα της ομώνυμης κοινότητας. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Μαλευρίου.
12. Νέα Μαραθέα. Έτσι μετονομάσθηκε ο Κολαράς, με το Β. Δ. 20-9-1955, ΦΕΚ. Α 287/1955. Συνοικισμός και έδρα κοινότητας της Μαραθέας που προήλθε από τις κοινότητες Καρβελά και Κονακίων. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Μαλευρίου.
13. Πλάτανος. Έτσι μετονομάσθηκε το Λίμπερδο, με το Β. Δ. 20/9/1955, ΦΕΚ, Α 287/1955. Ήταν έδρα ομώνυμης κοινότητας. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Μαλευρίου.
14. Προφήτης Ηλίας. Έτσι μετονομάσθηκε η Τόμπρα με το Β.Δ. 20-9-1955, ΦΕΚ. Α 287/1955. Υπάρχουν δύο συνοικισμοί η Άνω και κάτω Τόμπρα. Οι συνοικισμοί αποσπάσθηκαν από την κοινότητα Κονακίων και προσαρτήθηκαν στην κοινότητα Μυρσίνης (Πάνιτσας), αμφότερες τέως. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Μαλευρίου.
15. Σύνορα. Έτσι μετονομάσθηκε ο συνοικισμός Κουτουμού του Γυθείου, με την Απόφ. Υπ. Εσωτ. 4735/17-2-1918, ΦΕΚ. Β 17/1918. Ανήκει πάντοτε στον δήμο Γυθείου.