Χρήσιμα Τηλέφωνα (κωδικός 27330)
Δημαρχείο: 22210 & 22989
                      
Fax: 23813
Αστυνομία: 22236 & 22271
Α.Τ. Γυθείου:  22100 & 22271
Ταχυδρομείο: 22285
Κέντρο Υγείας: 22001-3
Ιατρείο Σλουταρίου: 93100
Φαρμακεία: 22566 & 22131 & 22265
                                & 22219 & 23336

ΙΚΑ:  22257
Πυροσβεστική: 23443
Δασαρχείο:  22255
Υπολιμεναρχείο: 22262
ΟΤΕ: 22099
ΔΕΗ: 22277
ΕΛΠΑ: 104
Τουριστικό Περίπτερο: 22282
Αρχαιολογικό Μουσείο: 22427
Μουσείο Πύργου Τζαννετάκη: 24484
                                                   & 22676

Δημοτική Βιβλιοθήκη: 22210 & 22433
ΚΤΕΛ Σπάρτης: 26441 & 29921
ΚΤΕΛ Γυθείου: 22228
Ταξί: 22601 & 23423 & 22418