Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

 

Επικοινωνία

Οι μετονομασίες (μέχρι το 1961) τοπωνυμίων και οικισμών, που από το 1998 υπάγονται στο «Καποδοστριακό» Δήμο Λεύκτρου

Του Μιχάλη Γρ. Μπατσινίλα

1. Αγία Σοφία. Έτσι μετονομάσθηκε η Γούρνιτσα, με το Β.Δ. 18-5-1956, ΦΕΚ. Α 125/1956. Συνοικισμός της πρώην κοινότητας Καρδαμύλης. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Καρδαμύλης.
2. Άγιος Νικόλαος. Έτσι μετονομάσθηκε η Σελίνιτσα, που μέχρι το 1951 ονομαζότανε έτσι στις απογραφές. Ήταν έδρα ομώνυμης κοινότητας. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Λεύκτρου. Δεν υπάρχει κανένα διάταγμα μετονομασίας.
3. Άγιος Νίκων. Έτσι μετονομάσθηκε η Πολιάνα με το Δ. 30-4-1929, ΦΕΚ. Α 164/1929. Ήταν έδρα της ομώνυμης κοινότητας. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Λεύκτρου.
4. Δρυόπη (η). Έτσι μετονομάσθηκε ή Πιάλα, με το Β.Δ. 18-5-1956, ΦΕΚ. Α 125/1956. Συνοικισμός της πρώην κοινότητας Καρυοβουνίου (Αράχωβας). Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Λεύκτρου.
5. Ελαιοχώριον. Έτσι μετονομάσθηκε η Ίσνα, με το Β.Δ. 18-5-1956, ΦΕΚ. Α 125/1956. Συνοικισμός της πρώην κοινότητας Ριγκλίων. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Λέυκτρου. Από το 1998 ανήκει στον νεοσύστατο δήμο Λεύκτρου.
6. Ζαχαριάς. Έτσι μετονομάσθηκε το Λιμπόχοβο, με το Δ. 19-7-1928, ΦΕΚ. Α 156/1928. Συνοικισμός της πρώην κοινότητας Τσερίων, η κοινότητα προήλθε από τις κοινότητες Εξωχωρίου και Λιασίνοβας. Πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Καρδαμύλης.
7. Θαλάμαι (αι). Έτσι μετονομάσθηκε ο συνοικισμός και η έδρα της τότε κοινότητας Κουτήφαρι (το). Η μετονομασία υπάρχει από την απογραφή του 1940 και μετά, όμως δεν υπάρχει σχετικό διάταγμα. Πήγε και αυτή η μετονομασία αθόρυβα με τα αρχικά διατάγματα περί συστάσεως των ομώνυμων δήμων, όπως η Αρεόπολη και η Καρυούπολη. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Λεύκτρου.
8. Καρυοβούνιον (το). Έτσι μετονομάσθηκε η Αράχωβα, με το Δ. 17-7-1930, ΦΕΚ. Α 251/1930. Ήταν έδρα της ομώνυμης κοινότητας. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Λεύκτρου.
9. Καταφύγιον. Έτσι μετονομάσθηκαν τα Κοτζολαιμέϊκα, με το Β.Δ. 18-5-1956, ΦΕΚ. Α 125/1956. Συνοικισμός της πρώην κοινότητας Τσερίων, αναφέρονται και ως Κοψολαιμέϊκα, η κοινότητα προήλθε από τις κοινότητες Εξωχωρίου και Λιασίνοβας. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Καρδαμύλης.
10. Κυβέλεια (τα). Έτσι μετονομάσθηκε ή Γαρμπελέα, με το Β.Δ. 18-5-1956, ΦΕΚ. Α 125/1956. Συνοικισμός της πρώην κοινότητας Μηλέας. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Λεύκτρου.
11. Μηλέα (η). Έτσι μετονομάσθηκε ο συνοικισμός και ή τότε κοινότητα Φαγριάνικων, με την Απόφ. Υπ. Εσωτ. 65047/25-11-1916, ΦΕΚ. Β 93/1916. Η Μηλέα προϋπήρχε ως συνοικισμός, αλλά η έδρα ήταν ο συνοικισμός Φαγριάνικα, που μετονομάσθηκαν. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Λεύκτρου.
12. Πεδινόν. Έτσι μετονομάσθηκαν τα Κοτσιμαρέϊκα, με το Β.Δ. 18-5-1956, ΦΕΚ. Α 125/1956. Συνοικισμός της πρώην κοινότητας Τσερίων, αναφέρονται και ως Κοτζιμαρέϊκα, που είναι το σωστότερο, αλλά και Κουτσιμαρέϊκα, που είναι λάθος. Η κοινότητα προήλθε από τις κοινότητες Εξωχωρίου και Λιασίνοβας. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Καρδαμύλης.
13. Πηγή. Έτσι μετονομάσθηκε ή Λοσνά, με το Β.Δ. 18-5-1956, ΦΕΚ, Α 125/1956. Συνοικισμός της πρώην κοινότητας Πλάτσας. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Λεύκτρου.
14. Πλάτανος. Έτσι μετονομάσθηκε η Σβίνα, με το Β.Δ. 18-5-1956, ΦΕΚ. Α 125/1956. Συνοικισμός της τότε κοινότητας Κουτήφαρη (Θαλαμών). Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Λεύκτρου.
15. Προσήλιον. Έτσι μετονομάσθηκε ή Λιασίνοβα, με το Β.Δ. 18-5-1956, ΦΕΚ. Α 125/1956. Ήταν έδρα της ομώνυμης κοινότητας. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Καρδαμύλης.
16. Ρίγκλια (τα). Έτσι μετονομάσθηκαν τα Κάτω Ρήγγλια, με την Απόφ. Υπ. Εσωτ. 796/16-1-1918, ΦΕΚ. Β 7/1918. Ήταν έδρα της ομώνυμης κοινότητας. Πριν από το 1912 ανήκε στο δήμο Λεύκτρου.


Απογραφή 1991 - 2001 ] [ Μετονομασίες ] Καρδαμύλη ] Άγιος Νικόλαος ] Άγιος Νίκων ] Εξωχώρι ] Θαλάμαι ] Καστάνια ] Καρυοβούνι ] Λαγκάδα ] Μηλιά ] Νεοχώριο ] Νομιτσί ] Πλάτσα ] Προάστιο ] Προσήλιο ] Πύργος Λεύκτρου ] Ρίγκλια ] Σαιδώνα ] Τραχήλα ] Τσέρια ]