Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

 

Επικοινωνία

Κοτρώνι: Ο οικισμός δημιουργήθηκε το 16ο αιώνα και πρωτοκατοικήθηκε από την οικογένεια των Χρυσοσπάθηδων, αρχοντική Βυζαντινή οικογένεια που κατέφυγε στη Μάνη, για την αποφυγή των Τούρκων, καθώς και από την εγκατάσταση άλλων οικογενειών.

Ονομάστηκε Κοτρώνι, γιατί στα κράσπεδα της αρχαίας Πέφνου ορθώνεται με μεγαλοπρέπεια ένας καταπράσινος λοφίσκος που μοιάζει από μακριά με μεγάλο βράχο. Έχει ωραία θέα προς την Ιστορική Μάλσοβα, τα Μοθωκόρωνα και το απέραντο πέλαγος.

Είναι η πατρίδα του Μανιάτη οπλαρχηγού Ηλία Χρυσοσπάθη που ως κατηχητής της Φιλικής Εταιρίας, κατήχησε το Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

 


Πηγή ή Λοζνά ] [ Κοτρώνι ]