Χρήσιμα Τηλέφωνα (κωδικός 27330)

Δήμος: 51239 & 51150
                FAX: 51070
Αστυνομία: 51209 & 51355
FAX:  51330
Κέντρο Υγείας:  51259
Ιατρείο Γερολιμένα: 54201
Ιατρείο Οιτύλου:  59256
Ιατρείο Πύργου Διρού: 52210
Φαρμακείο: 51370
ΙΚΑ: 51157
Ταχυδρομείο: 51230
Δασαρχείο: 51300
ΔΕΗ: 51249
ΟΤΕ:  51399
ΚΤΕΛ:
51229 
Δημόσια Βιβλιοθήκη: 51320
Σπήλαια Διρού: 52222
Νεολιθικό Μουσείο:
52223