Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα ’ρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

Επικοινωνία

Μετά τη μάχη του Βαλτετσίου ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης απηύθυνε την εμπνευσμένη προκήρυξη προς τον Αμερικανικό Λαό (τέλη Μαΐου 1821) τα κυριώτερα σημεία της οποίας είναι τα παρακάτω:

«Αποφασίζοντες να ζήσωμεν ή να αποθάνωμεν δια την Ελευθερίαν συρόμεθα προς εσάς από δικαίαν συμπάθειαν, διότι εις τον τόπον σας εδιάλεξε να. κατοική η Ελευθερία, από μόνους εσάς λατρευομένη, καθώς ελατρεύετο από τους πατέρες μας... Κατά το παράδειγμα σας κατέλυσε η Ευρώπη την σκληράν εκείνην και απάνθρωπον σωματεμπορίαν και από σας ακόμη διδάσκεται δικαιοσύνην… Η δόξα αυτή, ώ Αμερικανοί, εις μόνους εσάς ανήκει και. σας ανυψώνει υπεράνω όλων των φημισθέντων δια της ευνομίας και ελευθερίας Εθνών...Ημέτερον είναι, ώ άνδρες, να καθαρίσωμεν την Ελλάδα από τους μολύνοντας αυτήν εκ τετρακοσίων ετών βαρβάρους. ’ξιον υμών αναντιρρήτως είναι να πληρώσετε των πεπολιτισμένων Λαών το χρέος, να διώξετε την αμάθειαν και την τυραννίαν από την Πατρίδα των τεχνών και της Ελευθερίας... Όχι, ο Λαός του Γουλιέλμου Πέννου (ο Πένν ήταν Ιδρυτής της Πενσυλβανίας και συντάκτης του φιλελευθέρου συντάγματος αυτής) του Βασίγχθωνος (παραφθορά του Ουασιγκτώνος) και του Φραγκλίνου δεν θέλει αρνηθή βοήθειαν εις τους απογόνους του Φωκίωνος, του Θρασυβούλου, του Αράτου, του Φιλοποίμενος...».

 

Συμβολή Θ.Κολοκ/νη ] [ Διακήρυξη σε Αμερική ] Διακήρυξη 23.03.1821 ] Βαλτέτσι ] Δερβενάκια ] Σπλάντζα ] Μάχες Βέργας & Διρού ] Καργάκος για Βέργα ] Κανόνι Κοψοχείλα ] Μάχη Ανδρούβιστας ] Μάχη Πολυάραβου ] Γυναίκες ηρωίδες ]