Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

Επικοινωνία

Βιβλιογραφία
Η Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την ενότητα «Μακεδονικός Αγώνας» είναι:

1. «Οι Εθελοντικοί Αγώνες της Μάνης δια την Ελευθερίαν (1840 – 1940)» του Γεωργίου Αχ. Γιαννακάκου – Ραζέλου, Αθήνα 1950.

2. «Η Συμβολή της Μάνης εις τον Μακεδονικόν αγώνα 1904-1908», Δικαίου Β. Βαγιακάκου, εκδόσεις «Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων», Αθήνα 1994.

3. «Μακεδονικός Αγών», Παύλου Λ. Τσάμη, Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 1975.

4. «Οι Απαρχές του Μακεδονικού Αγώνα (1903-1904), 100 έγγραφα από το αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος», Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη 1996.

5. «Ο Μακεδονικός Αγώνας» Απομνημονεύματα Π. Αργυρόπουλος – Α. Ζάννας – Κ. Μαζαράκης – Αινιάν - Α. Σουλιώτης – Νικολαΐδης – Ναούμ Σπανός – Β. Σταυρόπουλος., Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, Θεσσαλονίκη 1984.

6. «Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην γεγονότα», Γ.Ε.Σ. – Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Αθήνα 1979.

7. «Μακεδονικός Αγών και Μακεδόνες Αρχηγοί», Γ.Χ. Μόδη, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη 1950.

8. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου, «Συμπόσιο 28/10-2/11/1984 για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την τελευταία φάση του Μακεδονικού Αγώνα» Θεσσαλονίκη 1987.

9. «Οι Πετροπουλάκηδες της Μάνης (1690-1940)», Χρ. Κωνσταντινοπούλου, Αθήνα 1976.

10. «Η εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ της Καλαμάτας και τα προβλήματα του Ελληνισμού κατά το διάστημα 1899-1910», Ελένης Μπελιά, Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, 22-1984.

11. «Ο Μακεδονικός Αγών» Απομνημονεύματα, Ιωάννου Καραβίτη, Αθήνα 1994.

12. Αλέκου Γαλανού «Πατριωτικά ποιήματα», εν Αθήναις 1909

13. Αρχείο εφημερίδας «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ» 1990 – 2001», εκδότης Γεώργιος Δημακόγιαννης, Αρεόπολη.

14. Αρχείο Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Θεσσαλονίκη.

15. Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων

16. Αρχείο εφημερίδας «ΘΑΡΡΟΣ» Καλαμάτας.

Συμμετοχή Μανιατών ] Περιοχές Δράσης ] Μανιάτες Μακ/χοι ] Δημ. Καλαποθάκης ] Λάμπρος Κορομηλάς ] Μουσείο Μακ. Αγώνα ] Παύλος Μελάς ] Λεων. Πετροπουλάκης ] Αντώνης Βλαχάκης ] Νικόλαος Τσοτάκος ] Ψυχαδελφοί ] Παναγιώτης Κουκής ] Ηλίας Χιονάκος ] Δημήτρης Αποστολάκος ] Μιχάλης Φουρίδης ] Φίλιππος Κιτρινιάρης ] Γεώργιος Φραγκάκος ] Πέτρος Μαλεύρης ] Μιχάλης Αναγνωστάκος ] Βασίλειος Καραμούζης ] Γεώρ. Φραγκογιάννης ] Ιωάννης Δεμέστιχας ] Νικόλαος Μαντούβαλος ] Π. Παπατσανετέας ] Παρασκευάς Ζερβέας ] Κων. Μπουκουβάλας ] Θεόδ. Μαντούβαλος ] Βασίλης Τσιμπιδάρος ] Γρηγόρης Φαληρέας ] Ιωάννης Ζαγοριανάκος ] Άλλοι Μανιάτες ] Ανώνυμοι Μακ/χοι ] Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ ] Εφημερίδα ΚΑΙΡΟΙ ] Εκδήλωση ] Καργάκος για Μαν. Μ. ] Πηνελόπη Δέλτα ] [ Βιβλιογραφία ]