Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

Επικοινωνία

Γεωργάκης Μαυρομιχάλης

γιοι του οι

Ηλίας ή Πιέρρος (1730 - 1800) Ιωάννης ή Σκυλογιάννης (1726-1769)

γιος του ο Σιουκούρ

Ηλίας

 

Πιέρρος

γιοι του οι

Πέτρος ή Πετρόμπεης (1765 - 1848)

Τζανής ή Κατσής

γιος του ο Ηλίας ή Κατσάκος (; -1849)

Κυριακούλης (; -1822)

1. εγγονός του ο Κυριακούλης

2. δισέγγονος ο Πέτρος (1887-1965)

Δημήτριος Αντώνης (1792;-1873) Κωνσταντίνος (1797;-1831)

 

Πέτρος ή Πετρόμπεης (1765 - 1848)

Ηλίας (1795-1822) Αναστάσιος (1798-1870)

γιοι του οι
1. Πέτρος (1828-1892)
2. Γιαννούκος (1835-1879)
3. Κων/νος (1839-1918)

Γεώργιος (1799-1831) Ιωάννης (1804-1825) Δημήτρης (1809-1879)

 

1.Περικλής Πιερράκος (1861-1938)
2. Κυριακούλης (1850 - 1916)
3. Στυλιανός

[ Οικογενειακό δέντρο ] Ηλίας ή Πιέρρος ] Σκυλογιάννης ] Σιουκούρ ] Κυριακούλης ] Αντώνης ] Κωνσταντίνος ] Πετρόμπεης ] Ηλίας ] Αναστάσιος ] Γεώργιος ] Ιωάννης ] Δημήτρης ] Κατσάκος ] Κυριακούλης ]