Παράρτημα Α'


Αρχική
Προηγούμενη
Παράρτημα Α'
Παράρτημα Β'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στο έγγραφο 13/16-12-1999

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (ΓΚΙΤΑΣ)

Βιβλιογραφία: 1) Δρανδάκης Νικόλαος: « Οι τοιχογραφίες του δεύτερου στρώματος στον Αγ. Νικήτα Κηπούλας», ΔΧΑΕ, περ.Δ΄10 (1980-81.σ.239-258

2) Παν.Σταμ.Κατσαφάδος « ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΜΑΪΝΗΣ» Σελ. 109 [Αναφέρεται ως εκκλησία του 10ου Αιώνα]

3) Κυριάκος Δ. Κάσσης «ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ »[Αναφέρεται ως εκκλησία του 8ου και 9ου με τοιχογραφίες του 990 και 1280 ]

 

ΑΥΤΗ  ΕΙΝΑΙ  Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΣ.
Οι Φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν την 25/11/99


Το Ιερό και η Αγ. Τράπεζα

 

ΘΕΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Βρίσκεται  5 περίπου χλμ
Δυτικά της Κίττας και 300 περίπου μέτρα ΝΔ Του χωριού Κιππούλα


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Το Ιερό και η Αγ. Τράπεζα

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Λείψανα και Κοπριές
Ζώων στο Δάπεδο

Αρχή σελίδας