Οριοθέτηση


Αρχική
Ιστορία Μάνης
Προέλευση λέξεως ΜΑΝΗ
Χάρτης Κιππούλας
Οριοθέτηση
Ιστορία Κιππούλας
Αξιοθέατα
Γένη
Προβλήματα
Άρθρο για Μνημεία
Επιστολή για Μνημεία
Σύλλογος
Σύνδεσμοι


ΤΟ
ΣΤΙΓΜΑ ΚΑΙ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΙΠΠΟΥΛΑΣ

Η περιοχή της Κιππούλας βρίσκεται στο ΝοτιοΔυτικό Άκρο του Ταϋγέτου και Βόρεια του Χωρίου Κούνου .Από Βορρά και Δύση βρέχεται από τα νερά του Μεσσηνιακού Κόλπου. Προς Νότο είναι η περιοχή του Κούνου και προς Ανατολάς η περιοχή του Σταυρίου, των Παγκιών και του Τροχάλακα.