Προβλήματα


Αρχική
Ιστορία Μάνης
Προέλευση λέξεως ΜΑΝΗ
Χάρτης Κιππούλας
Οριοθέτηση
Ιστορία Κιππούλας
Αξιοθέατα
Γένη
Προβλήματα
Άρθρο για Μνημεία
Επιστολή για Μνημεία
Σύλλογος
Σύνδεσμοι


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΠΠΟΥΛΑΣ

1. Ύδρευση
Εκτιμάται , ότι μέσα στο 2002 το Πρόβλημα της ύδρευσης(για οικιακές ανάγκες) και των υπολοίπων οικισμών της Κιππούλας, θα επιλυθεί.

Σήμερα Μάιος 2002 υδρεύεται μόνο η Κιππούλα και ο Γάτης.

2. Εκκλησίες
2.1 Υπάρχουν στην περιοχή της Κιππούλας και Άνω- Πούλας Βυζαντινές εκκλησίες του 8ου, 9ου, 10ου και 12ου αιώνα των οποίων οι στέγες και η αγιογράφηση κάθε μέρα που περνά καταστρέφονται. Οι περισσότερες απ’ αυτές σήμερα δυστυχώς , χρησιμοποιούνται ως στάβλοι, οι στέγες έχουν αρχίσει να πέφτουν, οι τοιχογραφίες έχουν εξαφανισθεί ή αποξεσθεί και ότι ήταν δυνατόν να μεταφερθεί έχει κλαπεί.

1.1 Έχουν γίνει έγγραφα  και παραστάσεις από τον Σύλλογο προς την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Σπάρτης, αλλά ουδεμία μέχρι στιγμής σοβαρή ανταπόκριση έχει εκδηλωθεί.

1.2 Απαιτείται διάθεση χρημάτων για εξασφάλιση στοιχειώδους πρόσβασης προς αυτές, επισκευή των γκρεμισμένων οροφών και τοίχων, η τοποθέτηση ασφαλιζομένων θυρών και ο ορισμός φύλακα από τους μονίμους κατοίκους.

3. Ζώα ανεπιτήρητα-αδέσποτα.
3.1 Αδέσποτα βοοειδή βοσκούν στις ιδιοκτησίες των κατοίκων της Κιππούλας και των Ξεμονιών της με αποτέλεσμα την καταστροφή των ελαιοδέντρων και των ελαχίστων εναπομεινάντων οπωροφόρων δένδρων. Κάθε προσπάθεια φύτευσης πρασίνου είναι μάταιη, γιατί τα βοοειδή τα καταστρέφουν αμέσως.

3.2 Δεν υπάρχει αγροφύλακας ή τουλάχιστον δεν είναι εμφανής η παρουσία του.

3.3 Απαιτείται η συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια από τους συλλόγους για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση της Νομαρχίας προς λήψη αναλόγων μέτρων ,διότι παρόμοιο πρόβλημα πρέπει να έχουν όλες οι περιοχές.

4. Ασφαλτόστρωση και Επίστρωση αγροτικών δρόμων.
4.1 Απαιτείται η ασφαλτόστρωση ενός τμήματος(500 μ.- μέχρι το κοιμητήριο Χαρτού ) του αγροτικού δρόμου που οδηγεί από Γάτη-Κιππούλας μέσα από τα φούσκαρα στο Δρυ και η επίστρωση του υπολοίπου με χαλίκι, ώστε ολόκληρη η διαδρομή να είναι βατή από τα οχήματα(των ΙΧ κατά την ταφή νεκρών και των φορτηγών κατά την περίοδο συγκομιδής του ελαιοκάρπου).

4.2 Απαιτείται επίσης η επίστρωση σε πρώτη φάση με χαλίκι και σε δεύτερη φάση με άσφαλτο του αγροτικού δρόμου που οδηγεί από την Κιππούλα στον Ξεροβοριά για να είναι δυνατή η πρόσβαση στον οικισμό του Ξεροβοριά και στα γύρω ελαιοπερίβολα κατά τους χειμερινούς μήνες και την περίοδο συλλογής του ελαιοκάρπου.

5.Περάτωση δρόμου Αγ. Αθανάσιος- Σταυρί.
Απαιτείται για διευκόλυνση της συλλογής του ελαιοκάρπου, της οικονομικότερης διακίνησης των κατοίκων της περιοχής , και της προσέγγισης των κτημάτων που βρίσκονται στον εν λόγω άξονα η αποπεράτωση ενός μικρού τμήματος του προαναφερθέντος δρόμου στο τμήμα του «Κοταρού» μήκους περίπου 100 με 150 μέτρων.

5. Εγκατάσταση Αναμεταδότη Τηλεόρασης.
Η έλλειψη αναμεταδότη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την ενημέρωση και ψυχαγωγία των μονίμων κατοίκων , των οποίων το κύριο συναίσθημα είναι εκείνο της εγκατάλειψης από όλους τους υπεύθυνους φορείς.

Απαιτείται η ταχύτατη εγκατάσταση ενός αναμεταδότη που να καλύπτει και την περιοχή της Κιππούλας.

6. Πτώση Τάσης και διακοπές λόγω κυρίως κεραυνών, του Ηλ. Ρεύματος ΔΕΗ.
Συντονισμένη ενέργεια από όλους τους Συλλόγους(γιατί οι αρμόδιοι δεν δείχνουν σημεία ότο ενδαφέρονται) προς την ΔΕΗ του Γυθείου για την καλύτερη συντήρηση του Δικτύου ,ώστε η πτώση τάσεως και οι διακοπές του ρεύματος να μειωθούν στο ελάχιστο και έτσι τα δημιουργούμενα προβλήματα στους κατοίκους να είναι τα ελάχιστα δυνατά(αλλοίωση τροφίμων από μη λειτουργία των ψυγείων ,μη λειτουργία των τηλεοράσεων κ.λ.π)

7. Αποκομιδή αχρήστων ειδών νοικοκυριού - οικοσκευής .
Λόγω ελλείψεως χώρου απορρίψεως αχρήστων ειδών οικοσκευής (στρώματα, τηλεοράσεις, Καρέκλες, ρούχα κ.λ.π.) τόσο από τους μονίμους κατοίκους όσο και από τους εποχιακούς, παρατηρείται το φαινόμενο να γίνεται απόρριψη αυτών των αχρήστων ειδών σε κοινόχρηστους η ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους κατά μήκος του οδικού δικτύου με αποτέλεσμα:

7.1 Τη δημιουργία πολύ αντιαισθητικού θεάματος και

7.2 Τη δημιουργία σοβαρών κινδύνων δημιουργίας εστιών πυρκαγιών αλλά και μολύνσεων , ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.

Απαιτείται συλλογική και συντονισμένη ενέργεια από όλους τους συλλόγους της περιοχής του Δήμου Οιτύλου προς το Δήμο , ώστε με μέριμνα του να γίνεται η περισυλλογή των προαναφερθέντων απορριμμάτων ανά μήνα το αργότερο.

8. Χρηματοδότηση μελετών-ερευνών για πολιτισμικά θέματα.
Λόγω της υπάρξεως σοβαρών προβλημάτων των που έχουν σχέση με την πολιτισμική κληρονομιά της Μάνης (π.χ βυζαντινές εκκλησίες, αρχαίες τοποθεσίες, ήθη και έθιμα κ.λ.π) που χρήζουν περαιτέρω σοβαρής μελέτης και έρευνας κρίνεται σκόπιμο- και αυτό αναφέρεται ως πρόταση- όπως από όλους τους Συλλόγους αναληφθεί η χρηματοδότηση (μερική ή πλήρης) σχετικών προσπαθειών (μελετών ή ερευνών)

Αρχή σελίδας