Σύλλογος


Αρχική
Ιστορία Μάνης
Προέλευση λέξεως ΜΑΝΗ
Χάρτης Κιππούλας
Οριοθέτηση
Ιστορία Κιππούλας
Αξιοθέατα
Γένη
Προβλήματα
Άρθρο για Μνημεία
Επιστολή για Μνημεία
Σύλλογος
Σύνδεσμοι


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Απόφαση Ίδρυσης
Η ίδρυση του Συλλόγου εγκρίθηκε με την 2321/1999 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

2. Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
Στις 25 Φεβρουαρίου 1999 συγκροτήθηκε σε σώμα το προσωρινό Δ.Σ., αποτελούμενο από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη:

2.1 Κατσορίδης Ηλίας (Πρόεδρος)
2.2 Παυλάκος Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2.3 Δημητρίου Γεώργιος (Γεν. Γραμματέας)
2.4 Κανακάκης Βασίλειος (Ταμίας)
2.5 Κουβάτσος Ιωάννης (Μέλος)

3. Το Πρώτο Εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο
Στις 17 Οκτωβρίου του 1999 έγιναν αρχαιρεσίες και εξελέγη το πρώτο εκλεγμένο Δ.Σ., αποτελούμενο από τους παρακάτω:

3.1 Κατσορίδης Ηλίας (Πρόεδρος)
3.2 Νικολινάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
3.3 Κανακάκη Μαρία (Γεν. Γραμματέας)
3.4 Κανακάκη Ελένη (Ταμίας)
3.5 Παυλάκος Νικόλαος (Μέλος)

4. Το Δεύτερο Εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο
Στις 18 Νοεμβρίου του 2001 έγιναν αρχαιρεσίες και εξελέγη το Δεύτερο εκλεγμένο Δ.Σ , αποτελούμενο από τους παρακάτω:

4.1 Νικολινάκος Γεώργιος (Πρόεδρος)
4.2 Κανακάκης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
4.3 Κουβάτσος Ιωάννης (Γεν.Γραμματέας)
4.4 Δημητρίου Γεώργιος (Ταμίας)
4.5 Κανακάκης Πέτρος (Μέλος)
4.6 Νικολινάκος Σπύρος
4.7 Σαραντέας Στάθης
4.8 Γιαννόπουλος Νικόλαος

Αρχή σελίδας