Η ΗΡΩΙΔΑ ΑΝΑΕΙΟΠΟΝΥΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΛΕΥΡΙΟΥ

Στο θόλο της βρύσης του χωριού υπάρχει εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα που θυμίζει στον κάθε επισκέπτη το σημείο που η θρυλική Ελένη Αναειπόνυφη εφόνευσε τον μοναδικό Αιγύπτιο στρατιώτη που κατόρθωσε να φθάσει μέχρι τη βρύση σώζοντας τη ζωή της και τη ζωή των παιδιών της. Με τη πράξη της αυτή έδειξε ότι και οι γυναίκες της Μάνης δεν έμειναν αμέτοχες στον Αγώνα αλλά έγραψαν στην ιστορία αυτού, ηρωικές σελίδες. Το στιγμιότυπο της αντιμετώπισης του Αιγύπτιου στρατιώτη από την Αναειπόνυφη περιγράφει ο Σπυρίδων Τρικούπης στην “Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως”.

“Η Ελένη Αναειπόνυμφη, βαστώσα τα δύο ανήλικα τέκνα της και καταδιωκομένη υπό τινος Αιγυπτίου, έφευγε προς το όρος του Πολυαράβου. Επί της φυγής ελύθη η μακρά ζώνη της. Ο Αιγύπτιος έδραξε την συρομένην άκραν και επροσπάθει να κρατήση τοιουτοτρόπως την φεύγουσαν. Αλλ’αυτή, αφήσασα κατά γής τα τέκνα, έδραξε την άλλην άκραν, όπου ευρίσκετο δεδεμένος ο θησαυρός της, δέκα δίστηλα. Αισθανθείσα δε ότι η ζώνη ετεντώθη, απέλυσεν αίφνης την άκραν και πεσόντα ύπτιον τον Αιγύπτιον ετραυμάτισε δια της ιδίας αυτού λόγχης, και έσωσεν εαυτήν, τα τέκνα και τον θησαυρόν”.

Την περιγραφή αυτή χρησιμοποίησε ο αρχαιολόγος Π. Ευστρατιάδης και φιλοτεχνήθηκε η ηρωική αυτή πράξη σαν έμβλημα του Δήμου Μαλευρίου που καθορίστηκε με το Β.Δ. της 13ης Ιανουαρίου 1871 (ΦΕΚ 36/σελ. 252) "... (ίνα) η σφραγίς του Δήμου Μαλευρίου φέρη ως έμβλημα εν τω μέσω με “γυναίκα εύζωνον ρίψασαν όπισθεν χαμαί τα τέκνα της και δια λόγχης διατρυπώσαν πολέμιον, γύρωθεν δε τας λέξεις “Δήμος Μαλευρίου”...”

                              


Πολυάραβος ] Η τριήμερη μάχη του Πολυαράβου ] Εκκλησίες Πολυαράβου ] [ Ηρωΐδα Αναειπόνυφη ] Μαλευριάνοι πολεμιστές Πολυαράβου ] Ονοματεπώνυμα Πολυαραβιτών ] Άγιος Δημήτριος Πλατάνου ] Κάποτε στο Μαλεύρι ] Οι Νέοι είναι το μέλλον του κόσμου ] Στον Άη Πέτρο ] Εκκλησίες τ. Δ. Μαλευρίου ] Μαλευριώτικα ] Τρίτος χρόνος κυκλοφορίας ] Συμπλήρωμα Ιστορίας Μαλευρίου ] Ζωντανή Ιστορία σε Φωτογραφίες ] Βιβλιοπαρουσίαση ]