Αρχική

ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1262-1453

Από το βιβλίο του Μιχάλη Γρηγ. Μπατσινίλα «ΟΙ ΜΕΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑΤΡΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ» Αθήνα 1999.

1278. Σ’ έγγραφο της Βενετίας αναφέρεται ότι στο «πόρτο Βίτουλο» οι πειρατές κάτοικοί του Ιωάννης Φαβατάς, (από αυτούς ονομάζεται και η ομώνυμη βρύση), ο Σαββατάς κ.ά. λήστεψαν ένα πλοίο της. Σήμερα στο Οίτυλο δεν υπάρχουν αυτά τα επώνυμα, όμως στην Κηπούλα της Μέσα Μάνης βρίσκονται οι τελευταίοι Φαβατιάνοι απόγονοί τους.

1331 - 1332. Από την επιγραφή στο ανώφλι της πόρτας του Αϊ- Γιώργη, γνωρίζουμε την ανέγερσή του από τον Μεληγγό Βοιτυλιώτη Λαριγγά Σλαβούρι και την γυναίκα του Άννα. Την ίδια περίοδο πρέπει να κτίστηκε και ο Αϊ- Δημήτρης, από Μεληγγούς Βοιτυλιώτες πάνω στο Φράγκικο λατομείο.

1400. Ο Δεσπότης του Μιστρά Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος (1383-1407), έφερε και εγκατέστησε στα κάστρα φρουρές πολλούς Αλβανούς και πολέμησε τους εγχώριους τοπάρχες Έλληνες και Σλάβους. Στις τρεις από τις πέντε καστρόπορτες του κάστρου της Μαϊνης στο Οίτυλο, εγκατέστησε τους Αλμπανεζιάνους στην πόρτα της Μεγάλης ή Κακιάς Σκάλας με οικογενειακή τους εκκλησία τον Αϊ- Νικόλα στην Φτέρδα, στο Φρύγανο τους Κακασαγγιάνους με εκκλησία τους τον Σωτήρα και στο μεγάλο πολεμόπυργο του Κύλιντρα τους Λαβουρεντιάνους που θάβονταν στον Σωζώτη. Και οι τρεις εκκλησίες βρίσκονται έξω και μπροστά από το κάστρο, και οι δύο από τις τρεις οικογένειες που υπάρχουν μέχρι σήμερα έχουν τις συνοικίες τους στα ίδια μέρη.

1415. Ο βασιλιάς Μανουήλ Παλαιολόγος έρχεται προσωπικώς στο Βοίτυλο για να εφαρμόσει τον νόμο της «λύσις των φρουρίων», δηλαδή την κατεδάφιση των ισχυρών πύργων και όλων των κάστρων, καθώς επίσης και για να εκριζώσει το έθιμο του «μασχαλισμού». Αυτό ήταν μία συνήθεια να κόβουν τμήματα των άκρων από τα θύματά τους και να τα μεταφέρουν κρεμασμένα σε σχοινί στην αμασχάλη, όταν μάλιστα έπιναν κρασί τα βουτούσαν σ’ αυτό κι είχαν την ικανοποίηση ότι έτσι έπαιρναν την δύναμη των αντιπάλων τους.

1447. Πληροφορούμαστε από τον Κυριακό τον Αγκωνίτη ότι στο Βοίτυλο διοικητής του φρουρίου ήταν ο Ιωάννης Παλαιολόγος, που έφερε τον τίτλο Οιτύλου και Μεθώνης (δείχνοντας ότι την Μεθώνη, πάλι με χρόνια και καιρούς θα την ξανάπαιρνε το γένος μας από τους Βενετσιάνους). Ο Παλαιολόγος τον φιλοξένησε στο Παλάτι και τον ξενάγησε στις αρχαιότητες του Οιτύλου.

1445 - 1455. Ο Πέτρος ή Πιέρρος Μέδικος έρχεται στο Οίτυλο κοντά στον Ιωάννη Παλαιολόγο και αυτός τον παντρεύει με την Ανθή, κόρη του Τοπάρχη του Νικλιάνικου Κοντόσταυλου (οι Μανιάτες γύρω από το καστρί του Τηγανιού φαίνεται δεν τα πήγαιναν καλά με τους Παλαιολόγους, μάλιστα το 1453 επαναστάτησαν). Ο Μέδικος δολοφονήθηκε νιόπαντρος και η έγκυος γυναίκα του με τον υπασπιστή του άντρα της Μπαζίνα ήρθε στο Οίτυλο και ζήτησε προστασία από τον Διοικητή της Μάνης Ιωάννη Παλαιολόγο.


Ο Σύλλογός μας ] Το Οικόσημο ] Καταγωγή ] Οικόσημο ] 1ος Μέδικος ] Γενάρχης ] Ιστορικά στοιχεία ] Νικόλαος ] Πιέρρος ο Αθηναίος ] Διασπορά ] Άφιξη ] Πέτρος Β' ] Παραπληροφόρηση ] Καταγωγή Αδελφών ] Οικισμοί εγκατ/σης ] Μεγάλη γιορτή ] Προέλευση εθίμου ] Χρονολογίες ] Μέδικοι Διασποράς ] Οίτυλο - Γεωγραφία ] Αρχαιότητα ] Βυζάντιο 330-1204 ] Φραγκοκρατία ] [ Βυζάντιο 1262-1453 ] Τουρκοκρατία ] Αρχ/γικά ευρήματα ] Εκκλησίες Οιτύλου ] Πρ. Δημοκρατίας ]