Αρχική
Προηγούμενη

Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στην Νιάμιτσα

Απόπασμα από το βιβλίο του Μιχάλη Γρηγ. Μπατσινίλα «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ».

oit_agiatriada1.JPG (39684 bytes)Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας βρίσκεται κοντά στην βρύση της Νιάμιτσας κτισμένη επάνω σε αρχαίο ναό, που φαίνεται ολοκάθαρα από τα τοιχία της που έχουν πλέχτουρα αρχαίων χρόνων και βρίσκονται εντοιχισμένα αρχιτεκτονικά μέλη αρχαίας και Παλαιοχριστιανικής εποχής.

Ο ναός ήταν παλαιότερα αφιερωμένη στη Κοίμηση της Θεοτόκου, και έμενε έρημη και αλειτούργητη για χρόνια, έτσι την θυμάμαι και εγώ στα παιδικά μου χρόνια. Όμως ο Κλέαρχος και ο Θόδωρος Μπογέας την επισκεύασαν και με τον παπά Νίκο Κατσά έφεραν τον δεσπότη Σωτήριο και την εγκαινίασε ανυψώνοντας την σε Αγία Τριάδα για να εορτάζεται, αφού δεν υπάρχει άλλη.

Η εκκλησία μαζί με το μποστάνι ήταν Φαλεριάνικα (παλιά ξακληρισμένη οικογένεια), τα κληρονόμησαν οι Παπαδέοι (Σταυρέοι) και απ’ αυτούς σήμερα οι Μπογέοι.

oit_agiatriada3.JPG (34401 bytes)Ο Α. Πετρίδης1 που την επισκέφτηκε στα 1868 λέει ότι ο ναός βρίσκεται στον τόπο που καλείται χυδαϊστί Νιάμιτσα (λόγω της Σλαβικής προέλευσης του τοπωνυμίου) και ότι το πλείστον μιας πλευράς του αρχαίου αυτού ναού σώζεται ακέραιο, μάλιστα πάνων από την είσοδο του ναού σε μάρμαρο κατεστραμμένο βρήκε και αντέγραψε την εξής επιγραφή :
ΑΑΞΕ Χ…
ΩΡΓΕ ΕΤ….

Σήμερα σαν σκαλούνι στην είσοδο του ναού είναι ένα γλυπτό μάρμαρο των Παλαιοχριστιανικών χρόνων, πανομοιότυπό του υπάρχει στον Σωτήρα σαν πεζούλι για να κάθονται, δεξιά πριν εισέλθουν στην καμάρα, ερχόμενοι από την Κάτου Χώρα. Επάνω από την είσοδο, πάνω και από το ντουλάπι με την εικόνα της Αγίας Τριάδας, υπάρχει εντοιχισμένο ένα άλλο αρχιτεκτονικό γλυπτό της Παλαιοχριστιανικής εποχής, που όμοιό του βρίσκεται τοποθετημένο πάνω από το καμπαναριό του Άγιου Πετράκη.

oit_agiatriada2.JPG (39583 bytes)Στο ιερό υπάρχει φυλαγμένο ένα άλλο αρχαίο γλυπτό, που ίσως το χρησιμοποιούσαν σαν Αγία Τράπεζα οι παλαιοί Χριστιανοί. Διατηρεί και αγιογράφηση σε ορισμένα τμήματα των πλευρών, ιδιαίτερα στο ιερό, στο ψηλό αψιδωτό κλίτος της Αγίας Τράπεζας. Το ιερό του ναού δεν έχει κλίση προς την ανατολή αλλά ΒΑ και τούτο γιατί ολόκληρος ο ναός είναι πανάρχαιος και καμαροσκεπής.

Δίπλα του υπάρχει ένα πηγάδι, μπροστά του απλώνεται μία πανέμορφη θέα με τον χειμαρρώδη γκρεμό (καταρράχτη) της Ασπέλιοβας που πάει στο Μυλολάγκαδο, ψηλά οι επάλξεις του κάστρου της Κελεφάς και κάτω ο κάμπος με τον πανέμορφο κόλπο του Οιτύλου.

Παραπομπές
1.
Α. Πετρίδης «Περί τίνων εν Μάνη επιγραφών», Πανδώρα, 1 Δεκ. 1868, τόμ.19, φύλ.449, σελ.334-338. Και Ι.G. VOL. V, 1913, OETYLVS σελ. 240-242, παρ.1308 αναφέρει:
1308. ΕΝ ΝΑΩ Η ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΝΙΑΜΙΤΣΑ ΔΕ ΧΥΔΑϊΣΤΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΩ ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ marmor undique mutilun Ed. Petrides ΠΑΝΔΩΡΑ XVIII 1868, 337. Et Prott et ego lapidum frustra quaesivimus; ecclesia ΝΙΑΜΙΤΣΑ quae ab illa ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ aliena est, nunc collapsa est.
ΛΑΞΕΧ… {ΦΥ}ΛΑΞ Ε(Τ){Η ΒΙΩΣΑΣ –ΧΑΙΡΕ}
……..ΩΡΕΕΤ… {ΓΕ}ΩΡΓΕ ΕΤ{Η ΒΙΩΣΑΣ –ΧΑΙΡΕ}
Sypplementa Fraenkelii perquam dubia.


Άγιος Γεώργιος ] Αγία Μαρίνα ] Άγιος Σώζων ] [ Αγία Τριάδα ] Άγιος Πετράκης ] Ντεκουλιάνικο ] Σταύρωση Ντεκούλου ] Παναγία ] Πασσαβάς ] Ραζελιάνικο ] Ταξιάρχης ] Σωτήρας ] Μονή Τσίγκου ] Ταξιάρχης & Παναγία ]