Αρχική
Προηγούμενη

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ. (Των Τζαχουτιάνων)

Απόσπασμα από το βιβλίο του Μιχάλη Γρηγ. Μπατσινίλα «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ».

Ο Άγιος Πετράκης είναι στον Κάτου Μαχαλά, προς την άκρη που βλέπει στην θάλασσα. Είναι η οικογενειακή εκκλησία των Τζαχουτιάνων (Μεδίκων –Γιατριάνων). Η εκκλησία είχε γκρεμιστεί με το σεισμό του 1927, αλλά στην αρχή της δεκαετίας του 1970, ο Πανάγος Παπαδέας που ήταν μάστορας, έπιασε και έφτιαξε την σκεπή και σοβάτισε την εκκλησία. Λειτουργία γίνεται στη χάρη της στις 29 Ιουνίου με αρτοπλασία από τους Τσαχουτιάνους, κυρίως όμως από τους Παπαδέους.

Η εκκλησία είναι ένας μικρός μονοκάμαρος ναός με ιερό που έχει μία κόγχη στην θέση της Αγίας Τράπεζας, και δίπλα αριστερά η Πρόθεσης, όπου σώζονται και αγιογραφίες. Η εκκλησία έχει και καμπαναριό και πάνω του έστησε ένα Παλαιοχριστιανικό αρχιτεκτονικό μάρμαρο, που όμοιό του αλλά περισσότερο σπασμένο είναι εντοιχισμένο πάνω από την είσοδο της Αγίας Τριάδας στην Νιάμιτσα.

Με ένα πορτάκι από την ΒΔ γωνία του κυρίως ναού, έχει άμεση επαφή με τον πύργο που είναι γκρεμισμένος και σώζονται τμήμα της καμάρας του ισογείου που έχει και γηστέρνα, και τμήμα του πρώτου ορόφου που σώζεται μία αψιδωτή κοιλότητα στον ανατολικό τοίχο σαν θρόνος. Ίσως να υπήρχε και άλλος όροφος του πύργου και να γκρεμίστηκε. Στον ανατολικό τοίχο του ισογείου βρίσκεται η μικρή σε ύψος αψιδωτή εξώπορτα, από την έξω μεριά και ακριβώς στη μέση των ανωφλιών υπάρχει εξαγνιστικό σταυροπύρι.

Από πάνω από την πόρτα είναι ένα ντουλαπάκι και εκεί ήταν ριγμένο για χρόνια το χριστιανικό μάρμαρο, που έστησε πάνω από το καμπαναριό. Ο γκρεμισμένος πύργος είναι ιδιοκτησία του Άριστου Παπαδέα και στις ευαισθησίες του αφήνεται η αναστήλωσή του. Στον γκρεμό μπροστά υπήρχε και σπηλιακάκι που το γέμισε με τα μπάζα της εκκλησιάς ο μπάρμπα –Πανάγος.

Η καμπάνα που διεσώθη ακουμπισμένη για πολλά χρόνια πάνω στην Αγία Τράπεζα, πρέπει να είναι φερμένη από τους Φράγκους, όταν κατάλαβαν το κάστρο της Μαΐνης. Έχει επιγραφή με Λατινικά γράμματα: OP VS
AEREDVM
DE POLLS

Ο Άγιος Πετράκης κτίστηκε επί Βιλλαρδουϊνου, όταν οι Φράγκοι κατάλαβαν και έχτισαν μεγαλύτερο το κάστρο της Μαϊνης που ήταν επάνω στο Οίτυλο. Οι Φράγκοι έχτισαν την εκκλησιά και την επισκοπή δίπλα της αλλά δεν κατόρθωσε να έλθει Λατίνος επίσκοπος γιατί υπήρχε μεγάλη αντίδραση από τον λαό, που έχτισε μάλιστα με ξερολιθιά τον δικό τους Άγιο Πέτρο ψηλά πάνω από τον Πάνου Μαχαλά. Έμεινε μάλιστα μέχρι τις ημέρες μας ο ένας Άγιος Πέτρος και ο άλλος Πετράκης, άσχετα αν ο Πετράκης ήταν πάντοτε η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη εκκλησία, και η μόνη σήμερα από τις δύο.

Πιο πάνω από τον Άγιο Πετράκη σύρριζα στον γκρεμό δίπλα από την Βίγκλα, όπου υπάρχει και δίοδος στο φυσικό μπαλκόνι μπροστά από το κάστρο του Οιτύλου, είναι τα ερείπια ενός από τους παλιότερους πύργους του Οιτύλου. Από τον Φέδερ τον είχαν αφήσει οι Γιαννακιάνοι-Ραζελιάνοι μονάχα με την καμάρα του ισογείου, οι παλιοί το λέγανε το Φράγκικο πυργάκι. Στην εξώπορτά του, που ήταν το ίδιο αψιδωτή και στο ύψος σαν του Άγιου Πετράκη, έχει και αυτή εξαγνιστικό σταυροπύρι ακριβώς στην μέση των ανωφλιών, (τα σταυροπύρια στους σκοτωμούς φτιάχνονταν πάντοτε στο πλάι της πόρτας ή του παράθυρου). Η καμάρα του Φράγκικου Πυργάκι γκρεμίστηκε το 1989.


Άγιος Γεώργιος ] Αγία Μαρίνα ] Άγιος Σώζων ] Αγία Τριάδα ] [ Άγιος Πετράκης ] Ντεκουλιάνικο ] Σταύρωση Ντεκούλου ] Παναγία ] Πασσαβάς ] Ραζελιάνικο ] Ταξιάρχης ] Σωτήρας ] Μονή Τσίγκου ] Ταξιάρχης & Παναγία ]