Αρχική
Προηγούμενη

Απόσπασμα από το βιβλίο του Μιχάλη Γρηγ. Μπατσινίλα «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ».

Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ στη Χοτάσια

Είναι ένα σπηλιάκη στην Χοτάσια, ψηλά πάνω στον γκρεμό της βραχώδους παραλίας. Εκεί κοντά βρίσκεται και το άλλο σπηλιάκη αφιερωμένο στην Παναγία. Λένε ότι παλιά ο Άγιος Νίκωνας τα έκανε εκκλησίες, αλλά το πιο πιθανό είναι να ήταν μοναστηριακές σκήτες και στον Ταξιάρχη να θάβονταν οι καλόγεροι στον Μεσαίωνα.

 

Η ΠΑΝΑΓΙΑ στη Χοτάσια

Είναι ένα σπηλιάκη στην Χοτάσια, ψηλά πάνω στον γκρεμό της βραχώδους παραλίας. Εκεί κοντά βρίσκεται και το άλλο σπηλιάκη αφιερωμένο στον Ταξιάρχη. Λένε ότι παλιά ο Άγιος Νίκωνας τα έκανε εκκλησίες, αλλά το πιο πιθανό είναι να ήταν μοναστηριακές σκήτες και στον Ταξιάρχη να θάβονταν οι καλόγεροι στον Μεσαίωνα.

 


Άγιος Γεώργιος ] Αγία Μαρίνα ] Άγιος Σώζων ] Αγία Τριάδα ] Άγιος Πετράκης ] Ντεκουλιάνικο ] Σταύρωση Ντεκούλου ] Παναγία ] Πασσαβάς ] Ραζελιάνικο ] Ταξιάρχης ] Σωτήρας ] Μονή Τσίγκου ] [ Ταξιάρχης & Παναγία ]