Αρχική

ΤΟ ΟΙΚΟΣΗΜΟ ΤΩΝ ΜΕΔΙΚΩΝ

Από το βιβλίο του Μιχάλη Γρηγ. Μπατσινίλα «ΟΙ ΜΕΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑΤΡΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ». Αθήνα 1999.

Το οικόσημο των Μεδίκων της Φλωρεντίας έχει σχήμα ασπίδας χρώματος χρυσής και επάνω σ’ αυτή έξι (6) κόκκινες σφαίρες. Για το οικόσημο των Μεδίκων έχουν γραφτεί πολλά, άλλοι είπαν ότι τα έξι (6) κόκκινα σφαιρίδια αποτελούσαν την απεικόνιση από θαυματουργά φαρμακευτικά χάπια, όμως είχανε άραγε χάπια εκείνη την εποχή ή βότανα; Άλλοι είπαν ότι το οικόσημο το έδωσε ο Καρλομάγνος, άλλοι όπως στην Βρετανική Εγκυκλοπαίδεια (τόμ. 11 σελ. 816), ότι δεν αντιπροσωπεύει χάπια, αλλά έξι(6) Βυζαντινά νομίσματα, συμβολικό κήρυκα της εμπορικής ενασχόλησής τους και των τραπεζικών συναλλαγών.

Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια του συμβολισμού είναι συνυφασμένη με την ιστορία της οικογένειας και ιδιαίτερα στην έναρξη των δραστηριοτήτων της στην Φλωρεντία της Ιταλίας.

Γύρω στον 12ο αιώνα οι Μέδικοι από το μικρό χωριό του Μουγκέλου, μεταναστεύουν στην Φλωρεντία, εκεί κατοίκησαν κοντά στην εκκλησία του Αγίου Λαυρεντίου (SAN LORENΖO), που τότε ήταν ακόμη έξω από το τείχος της πόλης. Οι Μέδικοι έμειναν πάντοτε πιστοί στην ενορία τους και στ’ όνομα του Αγίου1.

Οι Μέδικοι στην Φλωρεντία άρχισαν αμέσως να μπαίνουν σε σωματεία και συντεχνίες, ως συνδικαλιστές και πολύ γρήγορα έφθασαν στην κορυφή της ιεραρχίας.

Ένας από τους πρώτους Μέδικους (GIOVANNI DE MEDICI) που νίκησε τους Λομβαρδούς πριν την Σκαρπέρια στο Μουγκέλο το 1251 είχε ένα γιο τον Αρντίνγκο που από το 1291 φαίνεται να διατελεί προϊστάμενος των συντεχνιακών οργανώσεων, το 1314 έγινε γκονφαλονιέρος (διοικητής) της Φλωρεντίας. Τότε το 1314 ο Αβεράρδος Μέδικος υπήρξε σημαιοφόρος συντεχνιακός. Επίσης το 1378 o Σίλβεστρος ή Σάλβεστρος Μέδικος υπήρξε ο υποκινητής της στάσης των τσιόμπι (CIOMPI=ξάντες των εργοστασίων εριουργίας). Ο Σίλβεστρος είχε αναδειχθεί και αυτός από τις συντεχνίες2.

Το 1249–1251 η Φλωρεντία σείεται από τις συγκρούσεις μεταξύ των αριστοκρατών και πλουσίων Γιβελίνων (αυτοκρατορικών) που επονομάζονταν «Λευκοί» και των μεσαίων και φτωχών Γουέλφων (Παπικών) ή όπως επονομάζονταν «Μαύροι». Στο τέλος επικρατούν οι «Μαύροι» και προβήκανε σε πλατειές μεταρρυθμίσεις του Συντάγματος της πόλης, με τον σκοπό να διασφαλιστεί η λαϊκή κυριαρχία κατά των επιβουλών από τους ευγενείς που η πλειοψηφία τους ανήκε στους «Λευκούς» Γιβελίνους. Η Φλωρεντία διαιρέθηκε σε έξι έκτα (SESTI) ή συνοικίες που εξέλεγαν κάθε δίμηνο από δύο πρεσβύτες(ANZIANI) ,οι οποίοι αποτελούσαν το δωδεκαμελές συμβούλιο των αρχόντων (SIGNORIA) και άλλες πολλές διοικητικές αλλαγές3.

Από το 1282 με νέες μεταρρυθμίσεις η ανώτερη εκτελεστική εξουσία στην Φλωρεντία ανετέθη σε έξι (6) Πριόρι (Πρώτους, αρχιεργάτες ή προϊσταμένους) που εκλέγονταν από τα επαγγελματικά σωματεία4.

Το οικόσημο λοιπόν των Μεδίκων στην αρχική του μορφή μπορούμε να το δούμε στην σφραγίδα του Πέτρου Μέδικου του Αθηναίου το 1342, που υπάρχει στο Δημόσιο Αρχείο της Φλωρεντίας και που πρώτος δημοσίευσε ασπρόμαυρη φωτογραφία του με πλήρη αναφορά στα έγχρωμα σημεία του ο Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδης5.

Στην σφραγίδα οικόσημο του Πέτρου Μέδικου, υπάρχει η χρυσή ασπίδα με τις έξι (6) κόκκινες σφαίρες και στη μέση μία άλλη σκουρόχρωμη ασπίδα σχήματος καρδιάς με ένα μαύρο άνδρα με μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι του να κοιτάζει αριστερά.

Η εξήγηση λοιπόν που δίνω είναι η εξής:

Ο Μαύρος άνδρας συμβόλιζε την φατρία των «Μαύρων» (NERI),τον αγωνιστή με κορδέλα στο κεφάλι, σύντροφό τους, στην οργάνωση των «Μαύρων» ανήκαν και οι Μέδικοι και έγιναν σύντομα ηγέτες των συντεχνιών. Η φατρία των «Μαύρων» (NERI), έγινε αργότερα το κόμμα των «Λαϊκών» POPΟLANI και POPOLARI, τότε πρέπει και οι Μέδικοι της Φλωρεντίας να αφαίρεσαν τον μαύρο άντρα από το οικόσημό τους.

Οι έξι (6) κόκκινες σφαίρες συμβόλιζαν τις έξι (6) κεφαλές (Πριόρι= τους πρώτους, αρχιεργάτες ή προϊσταμένους) των έξι συνοικιών της Φλωρεντίας που ήσαν μπροστάρηδες στις συντεχνίες για την πάλη των δικαιωμάτων τους. Τώρα γιατί είναι κόκκινες είναι ευκολοκατανόητο, είναι τα ματωμένα χρήματα των εργαζομένων που κερδίζονται με σκληρή δουλειά και σκληρούς αγώνες εργατικούς (συντεχνιακούς). Τα σφαιρίδια λέγονταν PALLE έτσι οι «Λαϊκοί» ψηφοφόροι οπαδοί ονομάζονταν και PALLECHI. Οι αντίπαλοί τους ευγενείς εγκατέλειψαν και αυτοί το «Λευκοί» και λέγονταν GRANDI.

Η καρδιόσχημη ασπίδα συμβόλιζε την άμυνα των εργαζομένων, όταν με συνοχή και αγάπη από καρδιάς, μπορεί να γίνει χρυσή, όταν οι εργαζόμενοι παλεύουν για τα δικαιώματα τους έτσι μόνον χρυσώνουν των θέση τους πληρώνοντας με τους καρπούς της δουλειάς τους.

Οι Μέδικοι της Φλωρεντίας υπήρξαν πάντοτε αγαπητοί στον λαό κράτησαν ατσάλινους συνδετικούς κρίκους μαζί του όσο ψηλά κι αν ανέβηκαν.

Παραπομπές
1. Βρετανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 11, σελ. 816.
2. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Μέδικοι», τόμ ΙΣΤ΄, σελ. 829. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Φλωρεντία», τόμ. ΚΔ΄, σελ. 79.
3. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, «Φλωρεντία», τόμ. ΚΔ΄, σελ. 79.
4. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. «Φλωρεντία», τόμ. ΚΔ΄. σελ. 79.
5. Μιχαήλ Γ. Λαμπρυνίδης, «Οι Μέδικοι εν Ελλάδι», Μηνιαίον παράρτημα Εφημερίς «Αθήναι». σελ. 3492, Σεπ. 1911.


Ο Σύλλογός μας ] Το Οικόσημο ] Καταγωγή ] [ Οικόσημο ] 1ος Μέδικος ] Γενάρχης ] Ιστορικά στοιχεία ] Νικόλαος ] Πιέρρος ο Αθηναίος ] Διασπορά ] Άφιξη ] Πέτρος Β' ] Παραπληροφόρηση ] Καταγωγή Αδελφών ] Οικισμοί εγκατ/σης ] Μεγάλη γιορτή ] Προέλευση εθίμου ] Χρονολογίες ] Μέδικοι Διασποράς ] Οίτυλο - Γεωγραφία ] Αρχαιότητα ] Βυζάντιο 330-1204 ] Φραγκοκρατία ] Βυζάντιο 1262-1453 ] Τουρκοκρατία ] Αρχ/γικά ευρήματα ] Εκκλησίες Οιτύλου ] Πρ. Δημοκρατίας ]