Αρχική

ΜΕΔΙΚΟΙ-ΓΙΑΤΡΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Από το βιβλίο του Μιχάλη Γρηγ. Μπατσινίλα «ΟΙ ΜΕΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑΤΡΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ». Αθήνα 1999.

Από το Οίτυλο οι Μέδικοι-Γιατριάνοι ανά τους αιώνες, μετανάστευσαν σε διάφορα μέρη της Μάνης, της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι γνωστός ο τόπος και ο χρόνος της μετανάστευσης στις νέες πατρίδες. Ο μόνος τρόπος είναι η παράδοση αυτών των ανθρώπων για την καταγωγή τους από το Οίτυλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάλλουν τα επώνυμα και σε άλλες η ιστορία.

Μεταναστεύσεις παλιές ήσαν:
1. Γιατροί στο Προάστειο (Πραστείο) της Καρδαμύλης, στην απογραφή του 1612 από τον Πέτρο Μέδικο, ο ίδιος αναφέρει ως πατρίδα του το Πραστείο. Αργότερα αναφέρεται και ομαδική μετανάστευση Γιατριάνων του Πραστείου, δια μέσου Τραχήλας.
2. Γιατροί στην Μηλιά. Αναφέρεται ο Φραγκάκης Μέδικος στα 1690. Και σήμερα οι Φραγκέας, Φραγκάκος και άλλοι από την κεντρική συνοικία της Μηλιάς.
3. Γιατροί στην Αράχοβα.
4. Γιατροί στον Πύργο.
5. Γιατροί στο Λεφτίνη–Γιατρέϊκα, (Πεντέας, κ.α.)
6. Γιατροί στην Λαγγάδα.
7. Γιατροί και Γιατράκος στην Μπαρδούνια, Μάνη, Λακεδαίμονα, Καλαμάτα, κ.α.
8. Γιατροί στην Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα και Ιταλία.
9. Ιατρός στον Λογγάνικο
10. Medici, Μέδικοι στο Καργκέζε από το 1675, και σήμερα οι απόγονοί τους στο Παρίσι.
11. Πηλοκωκιάνοι στο Πόρτο Κάγιο (Γιατριάνικο Μοναστήρι).
12. Μιχαλάς στους Λάκωνες Κέρκυρας.

Μεταναστεύσεις νεότερες ήσαν:
1. Ιατρόπουλος σε Μπαρδούνια, Λακεδαίμονα, Πεταλίδι κ.α.
2. Μιχελιάνοι σε Τρυγονά, Φωκά, (Βαχός κ.α.)
3. Γιαννακομιχελιάνοι Λάγειας.
4. Μιχελάκος, Μιχαλαριάς, Μιχαλαρέας, σε Κότρωνα, Νύφι κ.α.
5. Μιχαλέας σε Κότσυφα, Κότρωνα, Καρδαμύλη, Ζάκυνθος κ.α.
6. Ντεκουλάκος σε Ακροταίναρο, Κελεφά κ.α.
7. Παπαδάκης στην Λάγεια.

Μεταναστεύσεις νεότατες ήσαν:
1. Μπαρέλος σε Μάνη και Σκοτεινή Αργολίδας.
2. Πατρινέλης σε Γραμποβό Τρίπολης.
3. Ράϊκος σε Παλοβά Γυθείου.
4. Παπαδόπουλος σε Καλαμάτα, Αθήνα.
5. Ραζέλος σε Σπάρτη, Θεσσαλονίκη κ.α.
6. Παπαδέας από Κάμπο μέχρι Αλτομιρά.
7. Ψαρέας σε Σωτηριάνικα και Αλτομιρά.
8. Ρουμπέας σε Άνω Δολοί.
9. Σταθέας σε Σωτηριάνικα.
10. Κουρής σε Κάμπο κ.α.
11. Καράμπελας σε Σκυφιάνικα κ.α.
12. Πατσιλινάκος σε Καμίνα.
13. Μπαζίνας στο Πεταλίδι.

Μεταναστεύσεις εικοστού αιώνα:
1. Η Μαζική μετανάστευση σε Αμερική, Παναμά (Γιανναρέας), Καναδά (Παπαδέας), Βραζιλία (Δεγρέας), Γερμανία, κ.α. κράτη. Καθώς επίσης και η μαζική εσωτερική μετανάστευση στην Ελλάδα, Αθήνα–Πειραιά, Καλαμάτα κ.α.
2. Στρατηγαρέας σε Κουτήφαρη.
3. Βοϊδάκος σε Τραχήλα.
4. Ο Παναγιώτης Γιαννακάκος στο Μαυροβούνι Γυθείου.
5. Ο Θόδωρος Πιερρουλέας στο Γύθειο.
6. Πιερρακέας στην Καλαμάτα
7. Ο Επαμεινώνδας Μπατσινίλας στο Κουσκούνι. Ο Γιώργος στο Τσιρίγο. Ο Σπύρος και τα παιδιά του Τζαννέτου στην Καλαμάτα. Οι πολλοί στην Αθήνα, Αμερική και ο Βασίλης στην Ρόδο.
8. Ο Πίπης Αποστολάκος στο Γύθειο, Σπάρτη κ.α.
9. Τα δύο αγόρια του Σωκράτη Μιχαλαρέα στην Ρόδο.
10. Ο Δημοσθένης Παναγιωταρέας στην Πάτρα.
11. Ανδρώνης στην Αθήνα.


Ο Σύλλογός μας ] Το Οικόσημο ] Καταγωγή ] Οικόσημο ] 1ος Μέδικος ] Γενάρχης ] Ιστορικά στοιχεία ] Νικόλαος ] Πιέρρος ο Αθηναίος ] Διασπορά ] Άφιξη ] Πέτρος Β' ] Παραπληροφόρηση ] Καταγωγή Αδελφών ] Οικισμοί εγκατ/σης ] Μεγάλη γιορτή ] Προέλευση εθίμου ] Χρονολογίες ] [ Μέδικοι Διασποράς ] Οίτυλο - Γεωγραφία ] Αρχαιότητα ] Βυζάντιο 330-1204 ] Φραγκοκρατία ] Βυζάντιο 1262-1453 ] Τουρκοκρατία ] Αρχ/γικά ευρήματα ] Εκκλησίες Οιτύλου ] Πρ. Δημοκρατίας ]