Αρχική

ΤΟ ΟΙΚΟΣΗΜΟ ΤΩΝ ΜΕΔΙΚΩΝ-ΓΙΑΤΡΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ

Το 1977 δημιουργήθηκε σωματείο με την επωνυμία «Πανοικογενειακή Αδελφότης Μεδίκων-Γιατριάνων», που αργότερα μετονομάστηκε σε «Αδελφότης Μεδίκων-Γιατριάνων» Ο Μιχάλης Γρηγορίου Μπατσινίλας έφτιαξε το πάρα κάτω οικόσημο για τους Μέδικους-Γιατριάνους βασισμένο στο οικόσημο του Γενάρχη.

Η καρδιόσχημη μεγάλη ασπίδα με χρώμα χρυσό όπως του γενάρχη, το χρώμα το χρυσό είναι το χρώμα της ευδαιμονίας, του πλούτου και της αρχοντιάς, που για να επέλθουν χρειάζεται αγάπη και συνεργασία. Εντός αυτής εφτά κόκκινες σφαίρες (κύκλοι), με τα ονόματα των εφτά αδελφών Μεδίκων, το κόκκινο συμβολίζει την αγάπη και την συνεργασία. Στο κέντρο της μία μικρότερη καρδιόσχημη ασπίδα με την πυραμίδα που συμβολίζει το φως από τους γενάρχες των εν Οιτύλω Μεδίκων «Πιέρρου Μέδικου και Ανθής, από τον XV αιώνα» με την ευχή τους «προς απογόνους αγαπάτε αλλήλους». Στις τρεις πλευρές του πυραμοειδούς τριγώνου οι ευχές «Ειρήνη» με το πράσινο χρώμα που την συμβολίζει, «Αρμονία» με το μπλε και «Αγάπη» με το κόκκινο χρώμα.


Ο Σύλλογός μας ] [ Το Οικόσημο ] Καταγωγή ] Οικόσημο ] 1ος Μέδικος ] Γενάρχης ] Ιστορικά στοιχεία ] Νικόλαος ] Πιέρρος ο Αθηναίος ] Διασπορά ] Άφιξη ] Πέτρος Β' ] Παραπληροφόρηση ] Καταγωγή Αδελφών ] Οικισμοί εγκατ/σης ] Μεγάλη γιορτή ] Προέλευση εθίμου ] Χρονολογίες ] Μέδικοι Διασποράς ] Οίτυλο - Γεωγραφία ] Αρχαιότητα ] Βυζάντιο 330-1204 ] Φραγκοκρατία ] Βυζάντιο 1262-1453 ] Τουρκοκρατία ] Αρχ/γικά ευρήματα ] Εκκλησίες Οιτύλου ] Πρ. Δημοκρατίας ]