Κεντρική Σελίδα
Ύμνος στη Μάνη
Εκδηλώσεις 1999
Εκδηλώσεις 2000
Εκδηλώσεις 2001
Εκδηλώσεις 2002
Εκδηλώσεις 2003
Εκδηλώσεις 2004
Εκδηλώσεις 2005
Εκδηλώσεις 2006
Χρονολόγιο Βουλής
1ο Μαν/κο Συνέδριο
Προσυνέδριο 2005
2ο Μαν/κο Συνέδριο
Αγαπημένα

 

Η Πανελλήνια Ένωση Γυναικών Μάνης ιδρύθηκε το 1998, με σκοπό:

  •  την σύσφιξη των σχέσεων, μεταξύ των Μελών μας,

  •  την αλληλοβοήθεια, αλληλοϋποστήριξη και ανάδειξη των Μανιατισσών,

  •  την προβολή της ιδιαίτερης Πατρίδας μας, της Μάνης.

 

Αγαπητέ επισκέπτη, στην ιστοσελίδα μας μπορείς να πληροφορηθείς τις μέχρι τώρα δράσεις της Ένωσής μας, καθώς και τις προγραμματιζόμενες, στις οποίες μπορείς να συμμετάσχεις.

 

Χρονολόγιο Βουλής

Οι ενέργειες, οι εκδηλώσεις, η Επιτροπή πρωτοβουλίας, τα ψηφίσματα των Δήμων, η συλλογή υπογραφών, τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Βουλή.
Η επανέκδοση είναι γεγονός.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 15 Οκτωβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε το 2ο Μανιάτικο Συνέδριο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π.(Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς) υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, ώρα 09:30.

 

 

Τη σελίδα επισκέφθηκαν Hit Counter άτομα, από τις 26 Ιουνίου 2001.

  Για τυχόν προβλήματα της ιστοσελίδας επικοινωνήστε: webmaster@mani.org.gr

Κατασκευή ιστοσελίδας: Γ.Η.Βενιζελέας