Εκδοτικό σημείωμα ] Με τα αιγοπρόβατα ] 17η Μαρτίου ] Τα πιστόλια... ] Ταβέρνα Λαλούδες ] Κ. Νάντια Σερεμετάκη ] Η Μανιατοπούλα... ] Ο Βλάχος... ] Καρδαμύλη ] Το πιστόλι... ] [ Μανιάτικη Διπλωματία ] Η στάση των... ] Άνθη και Φυτά... ] Οι όμορφες... ] Η ιστοσελίδα... ] Γυμνάσιο - Λύκειο... ] Τρέχει σαν... ] Κάστρο Πασσαβά ] Λας ] Χωσιάρι ] Πυγμαχικοί θρύλοι ] Η ιστορία της... ]

 

Κεντρική
Επάνω

 

Επικοινωνία


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Τηλέφωνα
27330 53670 &
210 7622266

Κατασκευή ιστοσελίδας
Γ.Η. Βενιζελέας

Κιτρινισμένα Χαρτιά

Του ερευνητή Άρη Πουλημενάκου

ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Το έγγραφο του συνεργάτη μας Άρη Πουλημενάκου μας έρχεται από το 1831, όταν ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας έχει πάρει απόφαση να στείλει και να εγκαταστήσει στη Μάνη μονάδες εθνοφρουράς! Είναι μέτρα που παίρνονται από φόβο ότι η Μάνη θα μείνει ανυπότακτη και ανυπάκουη στη διακυβέρνηση της - πρόθεση του Κυβερνήτη ήταν προφανώς να εγκατασταθούν για να επιβάλουν την τάξη στους φύσει και θέσει «άτακτους» Μανιάτες, στρατιωτικά τμήματα, σε διάφορα σημεία του τόπου μας. Οι δημογέροντες της επαρχίας Σταυροπηγίου Αβίας, στην Έξω Μάνη, αντιλαμβάνονται πως αν γίνει αυτό, τελικά θα λειτουργήσει εις βάρος της περιοχής και των ανθρώπων της. Με διπλωματικούς ελιγμούς λοιπόν και προφασιζόμενοι, υπαρκτές ή ανύπαρκτες, δυσκολίες στέλνουν το μήνυμα τους στον Καποδίστρια, ότι οι Μανιάτες δεν θέλουν τα κυβερνητικά στρατεύματα μόνιμα στη γη τους - και καλό λοιπόν για όλους θα' ταν να μη γίνει αυτή η εγκατάσταση! Ιδού το σχετικό έγγραφο - ντοκουμέντο:

Προς τους Κ(υρίους) Επαρχιακούς δημογέροντας της Επαρχίας Σταυροπηγίου Από φήμης ηκούσαμεν ότι μέλουν να απεράσουν της Σ(εβαστής) Κυβερνήσεως τα Στρατεύματα από τα μέρη της Επαρχίας μας δια το οποίον η κοινότης τρόπον τινά δυσαρεστήται και τούτο επειδή δεν είναι ικανοί να ευχαριστήσουν το στρατόπεδον από την ένδοιάν τους, μάλιστα γνωρίζετε πολλά καλά ότι η Πατρίδα μας είναι ασυνήθιστη από τα τοιαύτα, δια τούτο παρακαλήσθε αν υπάρχη το τοιούτον να το εμποδίσετε και μένομεν με το σέβας

τη 9 Φεβρουαρίου 1831

Οι Δημογέροντες Σταυροπηγίου
Πρωτοσύγγελος Θεοδόσιος
Οικονόμος Νικόλαος
Μιχαλάκης Μαυρίκος
Μιχαλάκης Παναγάκος
Γιαννάκης Γαϊτανάρος
Θεοδωράκης Δημακουλέας
Παναγιώτης Σβολοπαταίας
Παναγιώτης Μπογέας
Νικήτας Μανδροπουλέας

ίσον τω πρωτοτύπω
Εν Αλμυρώ την 16 Φεβρουαρίου 1831
Ο Γραμμ(ατεύς) του Διοικ(ητηρίου) Σπάρτη
Κωνσταντίνος Πεντεδέκας


Προηγούμενη Επόμενη