ΟΙΤΥΛΟ

Οδικώς :
Από Αθήνα 300 χλμ Με ΚΤΕΛ νομού Λακωνίας και νομού Μεσσηνίας με καθημερινά δρομολόγια.

Ακτοπλοϊκώς :
Με πλοίο από Χανιά-Γύθειο δυο φορές την εβδομάδα

1