Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

 

Προηγούμενη

Επικοινωνία

Ανάργυρος Κουτσιλιέρης

Ο Ανάργυρος Κουτσιλιέρης εγεννήθη στη Λάγια της Λακωνίας, όπου εδιδάχθη τα πρώτα γράμματα, ακολούθως εφοίτησε στο Γυμνάσιο Αρεοπόλεως και εν συνεχεία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1952 διωρίσθη στο Γυμνάσιο Αρρένων Σύρου και το 1955 εισήχθη στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως. Μετά διετή φοίτηση έλαβε το πτυχίο του Διδασκαλείου και ετοποθετήθη σε θέση φιλολόγου της Βαρβακείου Σχολής.

Το 1965 ανετέθη στον Κουτσιλιέρη η διοίκηση του Γυμνασίου της Βαρβακείου Σχολής και το 1967 της ενοποιηθείσης Βαρβακείου Σχολής.

Το 1970 μετετέθη στην Πάτρα ως Επιθεωρητής με βαθμό Γυμνασιάρχου. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας ειδική επιτροπή υπό τον αρεοπαγίτη Λιακατά τον προήγαγε στο βαθμό Επόπτου Εκπαιδεύσεως.

Η κατάργηση των θέσεων των Γενικών Διευθυντών τον βρήκε διευθυντή της ΣΕΛΜΕ, δηλαδή της Σχολής Επιμορφώσεως Λειτουργιών Μέσης Εκπαιδεύσεως. η οποία είχε αντικαταστήσει το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Στις 25 Φεβρουαρίου του 1982 απελύθη της υπηρεσίας ως κατέχων τον βαθμόν του Γενικού Διευθυντού.

Στο Διδασκαλείο και ακολούθως στη ΣΕΛΜΕ εδίδασκε οργάνωση και διοίκηση της Εκπαιδεύσεως στο σύνολο των μετεκπαιδευομένων και Ιστορία της Ελληνικής γλώσσης στον κλάδο των Φιλολόγων.

Το 1963 η Ακαδημία Αθηνών του εζήτησε να μελετήσει το παρατηρούμενο στο ιδίωμα της Μάνης φαινόμενο της επενθέσεως. Έγραψε τη μελέτη και η Ακαδημία την εδημοσίευσε στον Θ’ τόμο του Λεξικογραφικού Δελτίου.

Έχει δημοσιεύσει έργα αναφερόμενα κυρίως στη Μάνη. Γνωστή είναι η πολυσέλιδη μελέτη του περί της Ιστορίας της Μάνης. Γνωστά είναι επίσης τα βιβλία που έχουν τους τίτλους:

Μανιάτικα Μελετήματα, Λαός της Μάνης, Λακωνία και Ελληνισμός, Μοιρολόγια της Μάνης, Μαυρομιχαλαίοι και Καποδίστριας, Σπάρτη η παραγνωρισμένη – Μάνη η αδικημένη.

Πολύ συνεζητήθη η διδακτορική του διατριβή η αναφερομένη στη Γλώσσα του Σολωμού. Με την εργασία αυτή έδειξε ο Κουτσιλιέρης ότι τη δύναμη εκφράσεως, που παρατηρείται στο έργο του Σολωμού, ο ποιητής την οφείλει κυρίως στη γλώσσα της μητέρας του Αγγελικής Νίκλου, δηλαδή στο ιδίωμα της Μάνης.

Η διατριβή ενεκρίθη με τον βαθμόν παμψηφεί άριστα. Η Σχολή εδέχθη ότι η εκφραστική δύναμη του Σολωμού εθεμελιώθη στη γλώσσα της Μάνης.


Αινείας Τίτος ] Αλέπης Κούλης ] Ανεμοδουράς Στέλιος ] Αραπάκης Πέτρος ] Βαγιακάκος Δικαίος ] Γεννηματάς Γιώργος ] Δασκαλάκης Απ. ] Δεκουλάκος Ηλίας ] Κολόζης Γιώργος ] Κουγέας Σωκράτης ] Κουκουλές Φαίδων ] [ Κουτσιλιέρης Ανάργυρος ] Ξεπαπαδάκος Αντώνης ] Πασαγιάννης Κώστας ] Πασαγιάννης Σπήλιος ] Πολίτης Νικόλαος ] Σερεμετάκη Νάντια ] Σκαλκέας Γρηγόρης ] Σκοπετέας Σταύρος ] Ταβουλαρέας Γιάννης ] Τσιμικάλη Πιπίνα ] Φτέρης Γεώργιος ] Ψαρρέας Ιωάννης ]