Αποσπάσματα από το έμμετρο βιβλίο του Μιχάλη Γρηγ. Μπατσινίλα «ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ».

1. - Το Κάστρο της Μαΐνης

2. - Οι Μανιάτες αγωνιστές της Ελευθερίας  - Η Μάνη και οι Μανιάτες

3. - Ο Πόλεμος του Μπραήμη - Τιτάνων Τέκνα

4. - Η ερήμωση της Μάνης - Η Μάνη ενωμένη θα είναι ενισχυμένη

5. - Τα Άγια χώματα - Ο Δυναμισμός των Οιτυλιωτών

6. - Το Χωριό μου

7. - Οι Μέδικοι - Ύμνος των Μεδίκων προς τους Προγόνους

8. - Ο πειρατής Καφούρης - Οι κουρσάροι του Οιτύλου

9. - Οι Πύργαροι - Αναμνήσεις

10. - Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Οίτυλο - Νόστος

11. - Προτροπή ενίσχυσης των Συγγραφέων - Ομηρικό Οίτυλο - Το Οίτυλο είναι παρατηρητήριο

12. - Μοιρολόγι για τον εαυτό μου

 


Ηρώων 1 ] Παιδιών ] Ηρώων 2 ] Παναγιά Γιάτρισσα ] Νικηφόρος Βρεττάκος ] Γιάννης Ρίτσος ] [ Μιχάλης Μπατσινίλας ] Νίκος Χριστοδουλάκος ] Δημοτικά ] Πάνος Γουνελάς ] Σταύρος  Μπόφος ] Μαργαρίτα Καρλαύτη ] Προσευχή ] Η Μανιάτισσα ] Τσάτυρα Α' ] Τσάτυρα Β' ]