Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

Προηγούμενη

Επικοινωνία

Εκκλησάκι Προφήτη Ηλία: Ιστορία και Κατασκευή

του Γ. Η. Βενιζελέα

korfi_ekkl2.jpg (64522 bytes)
Κορίτσια από τα Τσέρια το 1957

Το εκκλησάκι είναι παρεκκλήσι του Δημοτικού Διαμερίσματος Τσερίων που βρίσκεται σε υψόμετρο 780μ. στη πλαγιά της Ραβούγκιας (υψ. 1251μ.). Τα Τσέρια είναι Δ.Δ. του Δήμου Λεύκτρου της Έξω Μάνης (Μεσσηνιακής) και, σύμφωνα με τη παράδοση, η κατασκευή του έγινε από τους κατοίκους του. Τα Τσέρια αποτελούνται από έξι οικισμούς και εμφανίζονται σε πηγή για πρώτη φορά, ως Ceria di Adruvista, σε κατάλογο του 16181, αλλά ο οικισμός Λεφτίνι των Τσερίων είναι ο αρχαιότερος. Εμφανίζεται για πρώτη φορά σε Βενετική πηγή το 1480, ως castello Lestini και casale Leftini2.

Η παράδοση αναφέρει ότι: «μετά από Τάμα πιστού, οι εργάτες προσπάθησαν να κτίσουν το εκκλησάκι στην απέναντι κορφή (Χαλασμένο Βουνό, υψ. 2203μ.), αλλά τα υλικά το βράδυ εξαφανίζονταν και τα έβρισκαν την επομένη στη ψηλότερη κορφή όπου τελικά κατασκευάστηκε3.

korfi_taig5.jpg (53582 bytes)
Κορφή 1957

Το εκκλησάκι όμως έχει κατασκευαστεί πολύ νωρίτερα, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς το πότε. Είναι γνωστό πάντως ότι οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τη ψηλότερη κορφή του Ταϋγέτου ιερή τοποθεσία του Ήλιου και πραγματοποιούσαν διάφορες θυσίες4. Οι Χριστιανοί είχαν τη συνήθεια να κατασκευάζουν ναούς στη θέση των αρχαιοελληνικών ναών, για να σβήσει η ειδωλολατρική θρησκεία του δωδεκάθεου.

Ο αείμνηστος Σταύρος Χ. Σκοπετέας, φιλόλογος και Διευθυντής της βιβλιοθήκης της Βουλής αναφέρει5: «…Εις τα μέρη ταύτα του Ταϋγέτου όπου η Άρτεμις ηυφραίνετο κυνηγούσα και ο Παν μετά των Σατύρων, Νυμφών και χαρίτων ωχρούντο τον αιώνιον χορόν των, και όπου το Ιερόν του Ηλίου αντικατέστησεν εν τη εσχάτη των κορυφών του όρους ο πλακοσκεπής Ναΐσκος του παλιού της Γραφής Προφήτου…».

Αποδεχόμενοι ότι η μετονομασία της κορφής σε Προφήτη Ηλία πρέπει να ταυτίζεται με τη κατασκευή του ομώνυμου Ναΐσκου, σε συνδυασμό με παλαιότερες ιστορικές αναφορές που βρήκαμε, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι ο Ναΐσκος είναι τουλάχιστον 200 ετών. Όπως γνωρίζουμε το Ταΰγετο οι Μανιάτες αποκαλούν «Μακρυνόν Ηλίαν». Ο λαϊκός Μανιάτης στιχουργός από τη Μηλιά της Έξω Μάνης, Νικήτας Νηφάκος (1748 – 1818), αναφέρει6: «Ταΰγετον τον έλεγαν οι παλαιοί Σπαρτιάτες / και Μακρυνόν τον λέγουσιν Ηλίαν οι Μανιάτες». Αλλού αναφέρει για τη κατοίκηση:

Σ’ αυτά τα όρη ήρθανε
οι παλαιοί Σπαρτιάτες και είναι αυτοί
που λέγονται τη σήμερον Μανιάτες.
Για να φυλάξουν την τιμή
και την ελευθερία
Έφτιαξαν πόλεις στα βουνά
και περισσά χωρία.

Σύμφωνα με τον Ιστορικό και Συγγραφέα κ. Ανάργυρο Κουτσιλιέρη, «το Μακρυνός Ηλίας δηλώνει το εντυπωσιακόν μέγεθος του όρους και όχι την πολύ απέχουσαν βουνοκορφήν».

Η Ιστορία αναφέρει ότι ο Ιμπραήμ πασάς στις 21 Αυγούστου του 1826, μετά τις νικηφόρες μάχες των Μανιατών στη Βέργα και στο Διρό, επιτέθηκε στη Μάνη από την ανατολική πλευρά του Ταΰγέτου και έφθασε στη θέση Άγιος Δημήτριος. Διαίρεσε το στρατό του σε δυο τμήματα και ο ίδιος «…ως άλλος Ξέρξης ανέβη εις την κορυφήν του Προφήτη Ηλιού…»7 για να εποπτεύει τη μάχη.

Ο στρατός του προχώρησε στις θέσεις «Κακή σκάλα» και «Πολεμίστρα», όπου νικήθηκε από τους Μανιάτες, που τον κατεδίωξαν μέχρι τη θέση «Σορός». Η θέση πήρε το όνομά της από τα πτώματα των νεκρών και το σορό από πέτρες που έχει σχηματισθεί, λόγω της συνήθειας να πετούν - μέχρι σήμερα – οι περαστικοί αναθεματική πέτρα κατά των Τούρκων εισβολέων.

Στα αγκωνάρια των κτισμάτων δίπλα από το εκκλησάκι παρατηρούμε αναμνηστικές επιγραφές και χρονολογίες, των ετών 1881, 1892, 1898, 1901, 1938 και αναρίθμητες άλλες, που ίσως να είναι και παλαιότερες.

Παραπομπές
1.
Βιβλίο Κώστα Κόμη «Πληθυσμός και οικισμοί της Μάνης (15ος – 19ος αιώνας), Ιωάννινα 1995, εκδόσεις Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2. C. Sathas, Documents ineditis, τομ.6, σς 221, 226, στο βιβλίο της σημείωσης.
3. Παράδοση αναφερόμενη στο βιβλίο του Δάσκαλου κ. Σταύρου Σωτ. Ξανθέα, από τα Τσέρια, με τίτλο «ΤΑ ΤΣΕΡΙΑ Λαογραφική Μελέτη», Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (Τόμοι 2), Αθήνα 1982. Στο ίδιο βιβλίο αναφέρονται και άλλες παραδόσεις για το τρόπο υπαγωγής του Ναΐσκου στα Τσέρια από το Εξωχώρι και για τη παράδοση που αναφέρει τη μάχη που έγινε μεταξύ Τσεριωτών και Πισωμεριτών στη θέση «Δώδεκα».
4. Παυσανίας Γ 20, 4.
5. «Η ένδοξος εποποιία των Μανιατών κατά του Ιμβραήμ Πασά», Σταύρου Χ. Σκοπετέα, έκδοση Γιώργου Μ. Μπουσμπουκέα και Συλλόγου Εξωχωριτών «Η ΑΝΔΡΟΥΒΙΣΤΑ», επιμέλεια έκδοσης Τάσος Κατσικέας, Αθήναι 2001.
6. Από το βιβλίο του Πάνου Ν. Παναγιωτούνη «Η Μάνη και ο Μανιάτης Ποιητής Νικήτας Νηφάκος» Εκδόσεις Το Ελληνικό Βιβλίο.
7. «Η ένδοξος εποποιία των Μανιατών κατά του Ιμβραήμ Πασά», Σταύρου Χ. Σκοπετέα, έκδοση Γιώργου Μ. Μπουσμπουκέα και Συλλόγου Εξωχωριτών «Η ΑΝΔΡΟΥΒΙΣΤΑ», επιμέλεια έκδοσης Τάσος Κατσικέας, Αθήναι 2001. Γενική εφημερίδα της Ελλάδος, 8 Σεπτεμβρίου 1826, αρ. φ. 90, σελ. 358. Σπηλιάδου Ν., Απομνημονεύματα Αθήνησιν 1857, Τ. Γ΄,σ. 117. Τρικούπη Σπ. Τ.Δ. σελ. 27. Οικονόμου Μ. Ιστορικά της Ελληνικής Παλιγενεσίας, Αθήναι 1873, σελ. 647.


Ονομασία Ταϋγέτου ] Κώστας Ουράνης ] Φυσιογνωμία ] Γεωμορφολογία ] Χλωρίδα-Πανίδα ] Πηγές ] Διαδρομές ] Φαράγγια ] Άγιος Δημήτριος ] Αρχαία Βασιλική οδός ] Εκκλησάκι Πρ. Ηλίας ] [ Εκκλησάκι - Ιστορία ] Ηλιακές Θεότητες ] Οι φωτιές στη κορφή ] Πυραμίδα κορυφής ] Διανυκτέρευση (κορφή) ] Διανυκτέρευση φωτο 1 ] Διανυκτέρευση φωτο 2 ] φωτο Καταφύγιο-Κορφή ] Ανάβαση κορφής 2002 ] Σπήλαιο Άλμπανο ] Σπήλαιο Αρμίτσα ] Ποιήματα Ταϋγέτου ] Πρόγραμμα Ανάπτυξης ]