Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα Άρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

Προηγούμενη
Φαράγγια Έξω Μάνης
Φαράγγι Νούπαντη
Φαράγγι Ρίντομο
Φαράγγι Βυρός

Επικοινωνία

Φαράγγια 

Πολλά από τα νερά των βροχοπτώσεων και των χιονιών που λιώνουν ακολουθούν τη διαδρομή των άγριων φαραγγιών του βουνού ή αναβλύζουν δροσερό νερό στις πηγές που είναι διάσπαρτες στο βουνό. Στα φαράγγια αναπτύσσονται αξιόλογα οικοσυστήματα, με μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, ενώ την ομορφιά του τοπίου απολαμβάνουν οι πεζοπόροι που αποφασίζουν τη διάσχισή τους. Τα σημαντικότερα είναι:

-της «Μεγάλης Λαγκάδας» που έχει μήκος 1,3χλμ. και χωρίζει το Βόρειο από το Κεντρικό Ταΰγετο. Αρχίζει από την θέση «Συλίμποβες» στην Αλαγονία περνάει δίπλα από το γνωστό «Καιάδα» κοντά στο χωριό Τρύπη και καταλήγει στον ποταμό Ευρώτα.

-το φαράγγι της «Μπαρδούνιας» με τα πολλά νερά, τα σπήλαια και την πλούσια ιστορία του.

-το φαράγγι του «Ριντόμου», το οποίο ο Παυσανίας ονομάζει «Χοίρειο Νάπη», δηλαδή κοιλάδα χοίρων. Ξεκινάει από το λούκι της Νεραϊδοβούνας (2031μ.) διασχίζει το Δήμο Αβίας κοντά στα χωριά Πηγάδια, Κέντρο (Γαϊτσές), Δολοί και καταλήγει στο Μεσσηνιακό κόλπο, ανατολικά της Καλαμάτας στο χωριό Κιτριές (θέση Σάντοβα).

-Το φαράγγι του «Βυρού» σχηματίζεται από τα ρέματα που κυλούν στις πλαγιές της κορφής του «Χαλασμένου Βουνού» και από το σπάνιο οροπέδιο με το πανέμορφο δάσος της Βασιλικής. Ήταν η φυσική οδός επικοινωνίας των βασιλέων της Σπάρτης με το επίνειό τους τη Καρδαμύλη, όπου καταλήγει το φαράγγι. Σε πολλά σημεία διατηρούνται τμήματα της Βασιλικής οδού από πελεκητές πέτρες πλάτους δύο μέτρων περίπου.

-Μεταξύ Καρδαμύλης και Στούπας, καταλήγει και το φαράγγι της «Νούπαντης», στη παραλία του Φονέα, το οποίο σχηματίζεται κοντά στο Μοναστήρι της Βαϊδενίτσας, μεταξύ των χωριών Εξωχωρίου και Σαϊδώνας.


Φαράγγι Βυρός από το Εξωχώρι
kosk01.JPG (80025 bytes)
Φαράγγι Ριντόμου
noupanti55.JPG (70305 bytes)
Φαράγγι Νούπαντης

Φαράγγι Μεγάλης Λαγκάδας


Ονομασία Ταϋγέτου ] Κώστας Ουράνης ] Φυσιογνωμία ] Γεωμορφολογία ] Χλωρίδα-Πανίδα ] Πηγές ] Διαδρομές ] [ Φαράγγια ] Άγιος Δημήτριος ] Αρχαία Βασιλική οδός ] Εκκλησάκι Πρ. Ηλίας ] Εκκλησάκι - Ιστορία ] Ηλιακές Θεότητες ] Οι φωτιές στη κορφή ] Πυραμίδα κορυφής ] Διανυκτέρευση (κορφή) ] Διανυκτέρευση φωτο 1 ] Διανυκτέρευση φωτο 2 ] φωτο Καταφύγιο-Κορφή ] Ανάβαση κορφής 2002 ] Σπήλαιο Άλμπανο ] Σπήλαιο Αρμίτσα ] Ποιήματα Ταϋγέτου ] Πρόγραμμα Ανάπτυξης ]