Αρχική Ιστορία Δήμοι - Χωριά Ήθη - Έθιμα Μοιρολόγια Ποίηση Απόδημοι Αρχιτεκτονική
Εκκλησίες Κάστρα Ταΰγετος Χλωρίδα Πανίδα Σπήλαια Προϊόντα ’ρωμα Μάνης
Δημιουργοί Απόψεις Εκδρομές Σύλλογοι Σύνδεσμοι Wallpaper Περιεχόμενα Βιβλιογραφία

Προηγούμενη

Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Μια προσπάθεια για την αναβάθμιση του Ταϋγέτου που βρήκε ανταπόκριση.

Οι Δήμοι Λεύκτρου και Αβίας καθώς και άλλοι τέσσερις δήμοι που βρίσκονται στην περιοχή του Νοτίου Ταϋγέτου επιλέχθηκαν για να ενταχθούν στον ’ξονα Προτεραιότητας 7, του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας, ο οποίος έχει ως τίτλο "Προγράμματα Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου".

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί με σκοπό την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική αναβάθμιση της υπαίθρου με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί σε 35 περιοχές συνολικά περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Για την ένταξη των συγκεκριμένων Δήμων εκτός από τα γεωγραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εταιρίας Μάνης και Δήμαρχο Λεύκτρου κύριο Ιωάννη Μαραμπέα στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι Δήμοι που ανήκουν στην εταιρεία.

Οι Δήμοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και αποτελούν την περιοχή παρέμβασης του Ταϋγέτου είναι οι Δήμοι Λεύκτρου και Αβίας από την Μεσσηνία, και οι Δήμοι Φάριδος, Σμήνους, Μιστρά και Πελλάνας από την Λακωνία. Μεγάλες ήταν οι αντιδράσεις από τους υπόλοιπους Δήμους που έχουν περιοχές που βρίσκονται στον Ορεινό όγκο του Ταϋγέτου και οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από 14 Μέτρα και το σύνολο του προϋπολογισμού του φτάνει τα 198,3 δις. Σε 6 από τα μέτρα αυτά τελικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι και το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού αυτών των μέτρων φτάνει τα 51 δις. Στα μέτρα αυτά μπορούν να ενταχθούν έργα που αφορούν:

1. Έγγειες Βελτιώσεις
2. Βασικές Υπηρεσίες για την Αγροτική Οικονομία και τον πληθυσμό
3. Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών-προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
4. Διαχείριση των Υδάτινων πόρων της Γεωργίας
5. Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζονται με την Γεωργία
6. Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, δασοκομία, την διατήρηση του τοπίου καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων

Στα υπόλοιπα μέτρα τελικοί φορείς υλοποίησης είναι Διευθύνσεις του Υπουργείου Γεωργίας και αφορούν έργα για τα οποία δικαιούχοι να κριθούν οι δημότες των Δήμων των εντασσομένων περιοχών. Τα μέτρα αυτά αφορούν:

· Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας, ύψους περίπου 5,6 δισ.

· Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδημάτων (αγροτουρισμό, οικοτεχνία, κτλ), ύψους περίπου 20,6 δισ

· Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, ύψους περίπου 42,6 δισ.

· Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ύψους περίπου 36,1 δισ.

· Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, ύψους περίπου 24,1 δισ.

· Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων, ύψους περίπου 2,8 δισ.

· Δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων, ύψους περίπου 2,7 δισ.

· Παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό. ύψους περίπου 15,3 δισ.

Ήδη ο Δήμος Λεύκτρου ετοιμάζει σχέδιο δράσης το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο απαιτεί το πρόγραμμα και το οποίο αφορά σε έργα που μπορεί να πραγματοποιήσει ο Δήμος, τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκείνα για την ταχεία ένταξη τους στο πρόγραμμα. Υπάρχει συνεργασία με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας την Νομαρχία Μεσσηνίας και τον Δήμο Αβίας για την δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου δράσης. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ των Δήμων και της Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για την εκπόνηση του σχεδίου που θα κατατεθεί.

Από το Μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο του Δήμου Λεύκτρου, μηνός Νοεμβρίου 2001


Ονομασία Ταϋγέτου ] Κώστας Ουράνης ] Φυσιογνωμία ] Γεωμορφολογία ] Χλωρίδα-Πανίδα ] Πηγές ] Διαδρομές ] Φαράγγια ] ’γιος Δημήτριος ] Αρχαία Βασιλική οδός ] Εκκλησάκι Πρ. Ηλίας ] Εκκλησάκι - Ιστορία ] Ηλιακές Θεότητες ] Οι φωτιές στη κορφή ] Πυραμίδα κορυφής ] Διανυκτέρευση (κορφή) ] Διανυκτέρευση φωτο 1 ] Διανυκτέρευση φωτο 2 ] φωτο Καταφύγιο-Κορφή ] Ανάβαση κορφής 2002 ] Σπήλαιο ’λμπανο ] Σπήλαιο Αρμίτσα ] Ποιήματα Ταϋγέτου ] [ Πρόγραμμα Ανάπτυξης ]