Κεντρική Σελίδα

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

Μάνη μου Μοναδική
απάτητη κ’ ανίκητη
που έδωσες τη λεβεντιά
σε σερνικά και φηλυκά.

Γέννησες όλα τα παιδιά
με φλόγα μέσα στην καρδιά
και ατσαλένιο το κορμί
να μη μπορεί να νικηθεί.

Νίκες και δόξες σε τιμούν
κ’ εσένα όλοι επαινούν
που είσαι μια μικρή γωνιά
κ’ έδειξες τέτοια λεβεντιά

 

 

 

 

 

 

 

     Μάνη μου μοναδική!

Απ’ τα δικά σου τα παιδιά          Άνδρες με τόλμη να γεννάς
ξεκίνησε η λευτεριά                 κοπέλες με ανδρεία
από τ’ απάτητα βουνά               αν χρειασθεί πάλι ξανά
κ’ από τα κάστρα τα ψηλά         να γράψουν Ιστορία...

κι' όλοι οι Έλληνες μαζί            γιατί οι Μανιάτισσες μπορούν
με μια καρδιά με μια ψυχή        μονάχες τους να πολεμούν
έδιωξαν τον κατακτητή             τους ήρωες να ξεπερνούν
από τη σκλαβωμένη Γη.            τους εχθρούς τους να νικούν!!!