Κεντρική Σελίδα
Προηγούμενη

2Ο ΜΑΝΙΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 15.10.2005

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με βάση τις δύο (2) θεματικές ενότητες του προγράμματος του συνεδρίου έχουμε τα εξής
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ως προς τη διαφύλαξη της μακράς και σημαντικότατης πολιτιστικής κληρονομιάς της Μάνης:

  1. Η με κάθε δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο συντήρηση των πολύτιμων αρχαιολογικών, ιστορικών και αρχιτεκτονικών μνημείων της περιοχής (Εκκλησίες, πύργοι, πέτρινα γεφύρια, καλντερίμια κ.λ.π.).

  2. Η διαφύλαξη του σημαντικού γλωσσικού πλούτου της περιοχής με ενίσχυση ειδικών σχετικών Ερευνών και Μελετών.

  3. Κυρίως η μέριμνα για την παρουσίαση της Ιστορίας της Μάνης διαχρονικά και αντικειμενικά.

Πρέπει να στιγματίζεται από όλους τους αρμόδιους φορείς, η οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε επιχειρούμενη παραχάραξη και αλλοίωση της τεράστιας συμβολής της Μάνης και των Μανιατών στον αγώνα για την Εθνική μας ανεξαρτησία.

Τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση από όλους τους συνέδρους ότι επιβάλλεται τόσο στο μάθημα της ιστορίας όσο και στα Νέα Ελληνικά να συμπεριληφθεί η πρόταση της επιτροπής πρωτοβουλίας (χρονολόγιο) για την προσφορά της Μάνης στα σχολικά βιβλία, καθώς και το έργο των πνευματικών δημιουργών της Μάνης.

Είχαμε την ενημέρωση για την θετική απόφαση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο ανωτέρω αίτημα, την οποία θεωρούμε σημαντική για τη δίκαιη προάσπιση της ιστορικής συμβολής της Μάνης στο Έθνος και στην ολοκληρωμένη μόρφωση.

Ακόμα τονίστηκε η ανάγκη της ιδρύσεως στην ευρύτερη περιοχή της Μάνης, και μεταξύ των άλλων, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τμημάτων Σπηλαιολογικών και Παλαιοντολογικών Σπουδών με Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, για την περαιτέρω έρευνα και ανάδειξη των ανεκτίμητων ευρημάτων της Μάνης. Υπόψη ότι το αρχικό αίτημα του πρώτου συνεδρίου για την ίδρυση τμήματος βυζαντινών σπουδών, πραγματοποιήθηκε με την ίδρυση τμήματος στην Καλαμάτα, προκειμένου, εκτός των άλλων, να αναδείξει τα μνημεία της Βυζαντινής περιόδου (Μυστράς, Μάνη, Διρό, Γεράκι, Μονεμβασία).

Η ίδρυση σπηλαιολογικού κέντρου στην περιοχή του Διρού, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών, για την επιστημονική μελέτη των 70 σπηλαίων που είχε καταγράψει η αείμνηστη «κυρία των Σπηλαίων» Άννα Πετροχείλου, (ισόβια πρόεδρος της σπηλαιολογικής εταιρείας), γεγονός που θα αναδείξει τη περιοχή σε παγκόσμιας φήμης σπηλαιολογικό συγκρότημα κατά το πρότυπο της πόλης «Ποστόϊνα» της Γιουγκοσλαβίας.

Η αξιοποίηση του Νεολιθικού Μουσείου του Διρού, να καταστεί Διεθνές Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επιτακτική ανάγκη για την άμεση και βιώσιμη εκμετάλλευση και προβολή των σπηλαίων του Διρού και κυρίως για τη διατήρηση και συντήρηση του σπουδαίου αυτού μνημείου από την πράσινη ασθένεια, καθώς επίσης και στον ευπρεπισμό του περιβάλλοντος χώρου και των σπηλαίων.

Την δημιουργία ενός ιστορικού Ιδρύματος με την πνευματική παρακαταθήκη των πνευματικών δημιουργών της Μάνης.

Την δημιουργία «Μανιάτικης Καστρόπορτας» σε κάθε είσοδο Πόλης.

Η ανακήρυξη του Ταϋγέτου σε Εθνικό Δρυμό, η μελέτη της χλωρίδας και πανίδας και η εκπόνηση προγράμματος για τα 28 - καταγεγραμμένα - ενδημικά φυτά που διαθέτει, τα μοναδικά γιγάντια πεύκα ρομπόλα του Δάσους της Βασιλικής και τη νότια κατάληξη «Σαγγιά» που αποτελεί μοναδικής παγκόσμιας σημασίας βιότοπο για τα αποδημητικά πουλιά. Η ανάδειξη των φαραγγιών Ρίντομο, Κοσκάραγα και Βύρος, η σήμανση και η συντήρηση στα πέτρινα καλντερίμια που οδηγούν σε αυτά, αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής, στα πλαίσια προώθησης των ήπιων μορφών τουρισμού, αλλά και της διατήρησης της φυσικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

Να δοθεί μεγάλη έμφαση στον αγροτουρισμό και οικοαγροτουρισμό, χειμερινό και θερινό και στην αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου και του Σαγγιά

Διεπιστώθη από όλους τους Ομιλητές - Εισηγητές, η απουσία του κράτους, για δεκαετίες, από ολόκληρη τη Μάνη (Μέσα και έξω Μάνη), η έλλειψη κεντρικής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής με συνέπεια να συντελεσθεί η υποβάθμιση, η ερήμωση και γενικά ο οικονομικός μαρασμός της περιοχής, με σοβαρά προβλήματα (δημογραφικά – κοινωνικά - ποιότητας ζωής – υγείας - παιδείας κ.λ.π.). Η ερήμωση και τα ανωτέρω προβλήματα δεν βοηθούν στην αποκέντρωση και στη δυνατότητα της επιστροφής των Μανιατών στον Τόπο τους.

Να συνεχιστεί με εντατικότερους ρυθμούς κατασκευή και χρήση βιολογικών καθαρισμών και ευπρεπισμού των παραλιών της Μάνης καθώς και των φαραγγιών.

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιοχές της Λακωνικής Μάνης δεν υπάρχει κανονική ύδρευση, η δε ηλεκτροδότηση πολλάκις παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Φυσικά η ίδια κατάσταση παραμένει και στη Μεσσηνιακή Μάνη και επομένως το επείγον αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων υπάρχει και σ΄ αυτή τη περιοχή.

Βεβαίως από το 1ο Συνέδριο έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις και ιδιαίτερα η ανακοίνωση από τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι μίλησαν για τη διασφάλιση και χρηματοδότηση για την άμεση έναρξη κατασκευής κεντρικών οδών και παρακαμπτηρίων οδών, καθώς και άλλων έργων οδοποιίας.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω και εν΄ όψει της κατανομής από την Κεντρική εξουσία πιστώσεων του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης, για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης σημερινής κατάστασης της Μάνης να διατεθούν ανάλογα ποσά ώστε να καταστεί δυνατή ή άμεση έναρξη χρηματοδότησης προγραμμάτων, αφού ήδη υπάρχουν και οι σχετικές Μελέτες.

Η αντιμετώπιση της ανάπτυξης του τουρισμού που σήμερα θεωρείται ως μοναδική πηγή αμέσου απόδοσης, προϋποθέτει την εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής (βελτίωση του κακού και αντιαναπτυξιακού οδικού δικτύου, ανάπλαση παραλιών - λιμένων και δημιουργία μαρινών για τουριστικά σκάφη, ύδρευσης της περιοχής της Μάνης και άλλα ιδιαιτέρας σημασίας και σπουδαιότητος).

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην άναρχη δόμηση και σε οτιδήποτε μπορεί να αλλοιώσει το μανιάτικο τοπίο (π.χ. αιολικά πάρκα).

Η εντονότερη προσπάθεια για την καλλιέργεια της συνεργασίας με τον απόδημο Ελληνισμό και την απολαβή από κοινά οφέλη.

Δεδομένου ότι ολόκληρη η περιοχή της Μάνης, παρουσιάζει ενιαία ιστορική-οικονομική και πολιτιστική ζωή και ταυτότητα, ίσως θα πρέπει να εξετασθεί όπως κατ΄ εξαίρεση, η δημιουργία μιας ξεχωριστής Διοικητικής Ενότητας έστω και για μια δεκαετία (ίσως επαρχείο ή ενοποίηση της Μάνης σε μία Μονοεδρική Νομαρχία) για τη διευκόλυνση εφαρμογής ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Η διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των 5 Δήμων της Μάνης (3 της Λακωνίας και 2 της Μεσσηνίας) κρίνεται απαραίτητη. Προς τούτο η ίδρυση μιας αναπτυξιακής Εταιρείας, η οποία θα στελεχωθεί από ειδικούς Επιστήμονες με σκοπό τη σύνταξη Ειδικών προγραμμάτων και Μελετών και την προώθηση για τμηματική υλοποίηση σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους και σε συνεργασία με την ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι βέβαιο ότι θα αναδείξει και θα αντιμετωπίσει την σημερινή απογοητευτική και απαράδεκτη κατάσταση.

Επίσης προτάθηκε η διαδημοτική συνεργασία των πέντε Δήμων της Μάνης με τον Δήμο του Πειραιά και η δημιουργία μιας αναπτυξιακής επενδυτικής η οποία:

α. Να αντλεί πόρους εναλλασσόμενη σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Ενωσης απευθείας (131 ανεξάρτητα κοινοτικά προγράμματα), χρηματοδοτώντας αντίστοιχα έργα και δράσεις για τις περιοχές που καλύπτουν οι ως άνω Δήμοι.

β. Να εντάσσεται σε προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Ν. 3699/2004, που ενισχύει επενδυτικές δραστηριότητες σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων.

γ. Να αναθέτει ή να εκπονεί η ίδια τις αντίστοιχες μελέτες την προένταξη έργων και δράσεων τα ανωτέρω χρηματοδοτικά έργα. Χρήσιμες και αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία της αναπτυξιακής εταιρείας να γίνει η αποτίμηση της περιουσίας των καθ’ έκαστα Δήμων.

Να συνταχθεί στους Δήμους ένα τετραετές τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 2006 - 2009 και όλα αυτά με τη βοήθεια του Δήμου Πειραιά, ο οποίος έχει την τεχνογνωσία και διαθέτει το επιστημονικό προσωπικό.

Αποκατάσταση ιστορικής μνήμης αλήθειας αποτελεί και η αναγκαία ανέγερση του ανδριάντα του αρχηγού της επανάστασης Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τοποθέτησης του στην πλατεία Κοραή του Πειραιά, που διαθέτει κατάλληλο χώρο και θα ικανοποιήσει ιδιαίτερα τους Μανιάτες. Επίσης ανέγερση και τοποθέτηση στην Πλατεία Λουδοβίκου ανδριάντα της Μανιάτισσας Γυναίκας.

Να ανακηρυχθεί ως Εθνική Επέτειος η 17η Μαρτίου.

Η 25η Ιουνίου ως Ημέρα της «Ελληνίδας Ηρωΐδας Γυναίκας».

Να συνταξιοδοτηθούν οι γυναίκες οι οποίες δεν παίρνουν σύνταξη.

Να δημιουργηθεί Ομοσπονδία από όλα τα σωματεία (Λακωνικά και Μεσσηνιακά), ώστε όλοι ενωμένοι να δύνανται να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στα άπειρα προβλήματα της Μάνης. Ο σημερινός κατακερματισμός των δυνάμεων και η αδιαφορία για συλλογική και δυναμική παρουσία των Συλλόγων προκαλεί δυσχέρειες στην ευόδωση των επιδιωκομένων σκοπών.

Να διοργανωθούν εκδηλώσεις της Ένωσης από κοινού με τα Τμήματα Γυναικών των Κομμάτων και άλλους Φορείς, για θέματα που αφορούν την γυναίκα, τον πολιτισμό, τα πολιτισμικά, την παγκοσμιοποίηση κ.λ.π.

Να υπάρξει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των Γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στα ψηφοδέλτια όλων των Κομμάτων, για την ανάδειξή τους στο Κοινοβούλιο και στην Αυτοδιοίκηση.

Μετά το Συνέδριο να προγραμματισθεί από την Π.Ε.Γ.Μ. συνάντηση, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, με τους Τοπικούς Φορείς της Μάνης (Περιφερειάρχη, Νομάρχες, Δημάρχους) και τους κυβερνητικούς παράγοντες (Υπουργούς, Βουλευτές), προκειμένου να προγραμματισθούν τα επόμενα αναγκαία έργα και ενέργειες για την ανάπτυξη της Μάνης.

Στη σύσκεψη αυτή, εν όψει του Δ΄ Κ.Π.Σ., πρέπει να συζητηθούν τα έργα που θα ενταχθούν σε αυτό και τη χρηματοδότηση των μελετών.


[Χαιρετισμοί] [1η ενότητα] [2η Ενότητα] [Ψήφισμα συνεδρίου] [Δελτίο Τύπου]