ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ε.Σ.Υ : 51240 - 51259
 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΕΡΟΠΟΛ.: 51209 - 51355
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ : 52199
 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ : 51369 - 52258
 
 
 
 
1