Κεντρική Σελίδα
Βιβλ/κό Βήμα1
ΤΟ ΒΗΜΑ
Βιβλ/κό Βήμα 2

Στο βιβλιοπωλείο "ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ", αναφέρθηκαν κατά καιρούς διάφορα έντυπα και ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω δημοσιεύματα:

1. "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΟ ΒΗΜΑ", τεύχος 16 Ιούλιος - Αύγουστος 1999. Έκδοση του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών Αθηνών Προαστείων (ΣΒΑΠ) μέλος ΠΟΕΒ.

2. Η ημερήσια εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ", αριθ. 12804, Σάββατο - Κυριακή 1-2 Ιανουαρίου 2000.

3. "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΟ ΒΗΜΑ", τεύχος 24 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2000. Έκδοση του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών Αθηνών Προαστείων (ΣΒΑΠ) μέλος ΠΟΕΒ.

 


Βιβλιοπωλείο ] Οι Εκδόσεις μας ] Νέα βιβλία ] Επανεκδόσεις ] Βιβλία για Μάνη ] Υπό εξάντληση ] Σχετικά με Μάνη ] Ξενόγλωσσα ] Εκδηλώσεις ] Φωτο Επισκεπτών ] Εφημερίδα ] [ Δημοσιεύματα ] Αγαπημένα ]