Κεντρική Σελίδα
Προηγούμενη

Δήμος Οιτύλου

Αρεόπολη 16 Οκτωβρίου 2003
Αρ. πρωτ. 8064

Θέμα: «Ψήφισμα για την παντελή απουσία αναφοράς της προσφοράς της Μάνης και των Μανιατών, στη σύγχρονη Ιστορία από το Χρονογράφημα της Βουλής»

Προς: Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κ. Απόστολο Κακλαμάνη

Σας υποβάλλουμε απόφαση της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 15.10.2003 και παρακαλούμε το ψήφισμα του Δήμου μας να συμπεριληφθεί στο Χρονολόγιο της Βουλής.

Ο Δήμαρχος Οιτύλου
Πέτρος Ανδρεάκος

Ομόφωνη Απόφαση

Με το παρόν ψήφισμα ζητεί από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Απόστολο Κακλαμάνη, να επικυρώσει την πρόταση της επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Γυναικών Μάνης (αρ. πρωτ. 101/08.09.2003) καθότι αναφορικά με το χρονολόγιο που εκδόθηκε από τη Βουλή δεν αναφέρεται στις σημαντικότερες Μάχες του 1821 και εκείνες των Μανιατών και Μανιατισσών και της μέγιστης προσφοράς τους υπέρ του αγώνα.

Νικηφόρες Μάχες που από κάθε άποψη σημαντικές πρέπει να συμπεριλάβουν επίσης και στα εκπαιδευτικά βιβλία των τριών βαθμίδων της Ελληνικής Παιδείας. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ιστορική παράλειψη η όποια απόκρυψη της πραγματικής συνεισφοράς των Μανιατών στην απελευθέρωση της Ελλάδας μας από τον Τουρκικό ζυγό.

(Ακολουθούν υπογραφές)


Συνέδριο ] Επιτροπές ] Προς κ. Κακλαμάνη ] Συντονιστές ] [ Δήμος Οιτύλου ] Σύλλογοι ] Εκπαιδευτικοί ] Προς κ. Ευθυμίου ] Προς κ. Γιαννάκου ]