Κεντρική Σελίδα
Προηγούμενη

Πειραιάς 10.12.2003
Αριθμ. πρωτ. 104

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κο ΠΕΤΡΟ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:
Η Πρόταση – Καταγγελία κατατέθηκε από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας στις 30.7.2003 στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαμάνη και στην Επιτροπή Επιστημονικής Εποπτείας, επισημαίνοντας ότι θα ακολουθήσουν υπογραφές και συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία θα κατατεθούν στη συνέχεια στη Βουλή και στους αρμόδιους Φορείς.

Πριν λίγες ημέρες και ενώ δεν είχαν κατατεθεί ακόμα οι υπογραφές, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, το μέλος της Επιτροπής Επιστημονικής Εποπτείας κ. Δρακόπουλος, μας ενημέρωσε για τα εξής:

Στην συνεδρίασή της η Επιτροπή Επιστημονικής Εποπτείας αποφάσισε να απαντήσει θετικά στην πρόταση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας και να επανεκδόσει το Έντυπο σε ίσα αντίτυπα με την προηγούμενη έκδοση, που θα περιλαμβάνει τις νικηφόρες μάχες τις Βέργας, του Διρού και του Πολυαράβου καθώς και την 17 Μαρτίου ημερομηνία κήρυξης της επανάστασης από την Αρεόπολη.

Για τον λόγο αυτό στις 28.11.2003 με αριθμ. πρωτ. εισερχ. Βουλής 3575 κατατέθηκαν οι υπογραφές από τους συνυπογράφοντες Φορείς την Πρόταση και τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι τις 27.11.2003.

Το δεύτερο αίτημα της Πρότασης ήταν:

Να συμπεριληφθούν οι ανωτέρω μάχες στα σχολικά βιβλία όλων των βαθμίδων.

Ως Αρμόδιος Υπουργός, σας καταθέτουμε ως συνημμένα τις υπογραφές από τους συνυπογράφοντες Φορείς την Πρόταση και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε θετικά στον αρμόδιο φορέα συγγραφής και έκδοσης διδακτικών βιβλίων, την αναφορά στις Μάχες αυτές στα αντίστοιχα βιβλία της Ελληνικής Ιστορίας.

Με Ιδιαίτερη Εκτίμηση
Η Πρόεδρος της Π.Ε.Γ.Μ.
ΓΙΩΤΑ ΡΙΤΣΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ

Υ.Σ.: - Οι πρωτότυπες υπογραφές έχουν κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής Κο ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.


Συνέδριο ] Επιτροπές ] Προς κ. Κακλαμάνη ] Συντονιστές ] Δήμος Οιτύλου ] Σύλλογοι ] Εκπαιδευτικοί ] [ Προς κ. Ευθυμίου ] Προς κ. Γιαννάκου ]