Κεντρική σελίδα
Επάνω

 

ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Η... ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ

Η Μάνη δεν υποδουλώθηκε στους Τούρκους, διατήρησε την κυριότητα της έκτασης της στους Δήμους και Κοινότητες, δεν ανήκει στο Κράτος

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας Αρ.10/1979

Από το Μάρτιο θα αρχίσει να γίνεται καταγραφή των περιουσιών και θα εφαρμοστεί το κτηματολόγιο. Δηλαδή ξεκαθάρισμα το τι ανήκει σε ποιόν.

Είναι πολύ περίπλοκο το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη Μάνη.

1) Η Μάνη σαν έκταση ιδιοκτησιακά δεν ανήκει στο κράτος σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας.

Από μελέτη που έκανε ο δικηγόρος παρά Αρείω Πάγω Σωκράτης Χρυσικάκης, υπάρχει η εξής ιστορική αλήθεια που έχει ισχύ στο Ειρηνοδικείο της Καλαμάτας.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. 10/1979 Ειρηνοδίκης ο κ. ΒΑΣ. ΔΟΥΚΑΣ

Βοσκότοποι ή λιβάδια, που ανήκαν προ της ελληνικής επαναστάσεως στο τουρκικό δημόσιο περιήλθαν στο Δημόσιο με το άρθρο 1 β.δ. 3/15.12.1933 - αυτό όμως δεν συνέβηκε για την περιοχή της Μάνης, η οποία δεν είχε υποταχτεί εξ ολοκλήρου στους Τούρκους - τύχη βοσκισίμων τόπων μετά τον ν. Δ. Ν. Ζ/1912 - παραχωρήθηκαν από τότε στις Κοινότητες και επομένως έπαψαν να ανήκουν στο δημόσιο.

Αλλά και αν ακόμη εγίνετο δεκτόν ότι η επίδικος έκτασις περιήλθεν εις το Ελληνικόν Δημόσιον ως λιβάδιον ή βοσκότοπος, από του 1912 έπαυσεν αύτη να είναι δημοσία, δοθέντος ότι δυνάμει του άρθρου 12 § 4 του Νόμου ΔΝΖ/Ζ9Ζ12, ως η παράγραφος αύτη ηρμηνεύθη αυθεντικώς υπό του ν.2798/1922 οι εθνικοί βοσκήσιμοι τόποι, οι ευρισκόμενοι εντός της περιφερείας των δια του νόμου τούτου ιδρυθεισών Κοινοτήτων, παρεχωρήθησαν εις τας Κοινότητας και έπαυσαν έκτοτε να είναι δημόσιοι, δηλαδή να ανήκουν εις το Κράτος (βλ. μελέτην Ι. Τζαναβάρα εν Νο Β.24.747 επ.).

Πρέπει να υπάρχει ειδικό καθεστώς ώστε να μην αφαιρεθεί αυτό το ιστορικό δικαίωμα που καθιστά ισχυρή την αυτοδιοίκηση στη Μάνη. Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από τους Δημάρχους και την ωριμότητα των νομικών τους συμβούλων.

Βέβαια πρέπει να καθοριστούν οι ιδιοκτησίες του καθένα, αλλά στη Μάνη θα υπάρχουν πολλές δυσκολίες.

1ον. Είναι πολύ κατατεμαχισμένες οι ιδιοκτησίες. Πάνε σε πολλές γενιές πίσω και δεν μπορούν να βρεθούν όλοι οι ιδιοκτήτες, κυρίως των Πύργων.

2ον. Μέχρι τώρα όλες οι συμφωνίες δίνονταν με το λόγο και δεν υπάρχουν συμβόλαια.

3ον. Τα κτήματα είναι άγονα, μόνο πέτρες υπάρχουν και ο οποιοσδήποτε δικαστικός ή συμβολαιογραφικός κανονισμός είναι ασύμφορος.

4ον. θα παρουσιαστούν πολλοί ιδιοκτήτες σε ίδια ιδιοκτησία.

5ον. Η ιδιοκτησία κληρονομιόταν μόνο από τα άρρενα μέλη της οικογένειας και όχι από τα θήλυ.

6ον. Αδυναμία αναδασμού για λόγους τιμής εθίμων αλλά και δεν είναι παραγωγικές εκτάσεις.

Πρόταση ένωσης των Δημάρχων Μανιατών να νομολογήσουν για ειδικό καθεστώς στη Μάνη να μη χαθεί η ιστορία και η δύναμη της ανεξάρτητης περιουσίας της Αυτοδιοίκησης.


28η Οκτωβρίου 1999 ] Ξαρμάτωμα Α' ] Ξαρμάτωμα Β' ] Αυτονομία ] [ Κτηματολόγιο ] Ουράνης για Μάνη ]